Navigatie overslaan

Water Natuurlijk bestuurt niet vanachter het bureau. Ga mee op een safari in de Krimpenerwaard

Besturen doe je niet (alleen) vanachter je bureau. Om afgewogen besluiten te nemen, te toetsen of de ambities van onze partij ook in de praktijk opvolging kunnen hebben moet je ‘de boer op’. En dat deden we – ook letterlijk - woensdag 13 september. Met kaplaarzen aan, flinke dosis nieuwsgierigheid en fototoestel mee gingen dagelijks bestuurder Josien van Cappelle en de fractie van Water Natuurljk samen met de rest van het algemeen bestuur op bezoek in de Krimpenerwaard. Deze schouw heeft ons naast een interessante dag ook veel inzicht opgeleverd.

Het gebied de Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard is een landelijk veenweidegebied in het Groene Hart omringd door de Hollandse IJsel, de Lek en de Vlist. De vraag die centraal stond: hoe werken we toe naar een vitaal landelijk gebied voor de Krimpenerwaard waar invulling wordt gegeven aan opgaven als bodemdaling en uitstoot van emissies zoals stikstof en C02? We bezochten twee boeren (regulier en biologisch) en het natuurgebied Berkenwoudse Driehoek (500ha), op zoek naar antwoorden.

Stop de bodemdaling

De Krimpenerwaard zakt en terwijl het dat doet stoot het tonnen C02 uit. Vermindering van deze uitstoot helpt om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. Om de uitstoot te voorkomen moeten we het waterpeil verhogen en bodemdaling remmende maatregelen toepassen. We gingen op bezoek bij boer Jaap Schep die meedoet aan een proef waar het waterpeil werd verhoogd (20cm beneden maaiveld), maar volgens Jaap wordt regulier boeren op die manier onmogelijk. De vraag rijst: hoe kunnen agrariërs een transitie maken naar een toekomstbestendig bedrijf waar de veenoxidatie kan stoppen?


Een stuk noordelijker wordt er ook geëxperimenteerd, dit keer in een natuurgebied: veenmos wordt op veen gelegd om het veen te laten groeien. Bodemophoging in plaats van bodemdaling! Dat kan ook.

Veenmos

Een plaagdier in de natuur

Onze laatste stop is in het prachtige natuurgebied Berkenwoudse Driehoek. Maarten Breedveld, medewerker van het Zuid-Hollands Landschap, laat een sloot zien die haar gang mag gaan: als het (veel) regent staat de sloot vol en als het droger is staat die leger. Op deze manier kunnen allerlei verschillende flora en fauna zich ontwikkelen. September was duidelijk een droge maand.


Berkenwoudse Driehoek
Sloten mogen in dit stukje Zuid Hollands landschap hun gang gaan

Toen we terug naar onze busjes liepen kwamen we een rivierkreeft tegen met wel honderden eitjes. De rivierkreeft is een heuse plaag in de Krimpenerwaard. In 2010 waren in 90% van de watergangen ondergedoken waterplanten aanwezig, vorig jaar was dat in slechts 5% van de watergangen in de Krimpenerwaard. Wij vinden dan ook dat deze uitheemse dieren moeten worden weggevangen, om zo het ecosysteem (weer) in balans te brengen. De rivierkreeft komt van nature niet in Nederland voor en heeft zich in razend tempo weten uit te breiden. Door het gebrek aan voldoende natuurlijke vijanden en het voorhanden zijn van ruim voldoende voedsel voor het dier is het een plaagdier geworden. Helaas is menselijk ingrijpen dan nodig.

Rivierkreeft met eitjes

Al met al wil Water Natuurlijk dat het landelijk karakter van de Krimpenerwaard behouden blijft en wordt versterkt door landschappelijke elementen terug te brengen. Zo draagt het bij aan grote maatschappelijke opgaven als bodemdaling, C02-uitstoot en waterkwaliteit. Goed voor de planten, dieren en insecten, prachtig om te wonen, fietsen en te wandelen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring