Navigatie overslaan

Waterschapslasten eerlijker verdelen

Waterschappen zorgen voor waterveiligheid, voor genoeg en voor schoon water en een mooie, gezonde leefomgeving. Dat kost geld. Dit geld wordt opgebracht door de inwoners en de bedrijven. Als Water Natuurlijk vinden we het belangrijk dat er een betaalbaar en sociaal bekostiging systeem is waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel moet transparant en uitlegbaar zijn waarbij eerlijkheid en solidariteit voorop staat. Mensen die het niet kunnen betalen krijgen kwijtschelding.

Waterschapsbelasting

De meest bekende waterschapsbelastingen zijn de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Inwoners en eigenaren van gebouwen en gronden (bijvoorbeeld landbouwgrond) betalen voor de watersysteemheffing. De zuiveringsheffing wordt door gebruikers van woningen en bedrijfspanden betaald.
Met de watersysteemheffing bekostigen de waterschappen:

  • de waterkeringszorg: bescherming tegen overstromingen vanuit de zee of de grote rivieren;

  • het waterkwantiteitsbeheer: afvoer van water in natte periodes en aanvoer van water in droge periodes;

  • de zorg voor de kwaliteit van oppervlaktewater: baggeren, natuurvriendelijke oevers en bestrijding van een overmaat aan voedingsstoffen in het water.

De zuiveringsheffing is de belasting die waterschappen heffen voor het zuiveren van afvalwater.

De watersysteemheffing is in drieën verdeeld: ingezetenen, gebouwd en ongebouwd. Huurders betalen alleen een ingezetenenheffing, bewoners van koopwoningen ook een gebouwd-heffing. Bedrijven betalen alleen een heffing voor gebouwd, en boeren betalen alle drie de heffingen.

Sterke stijging ingezetenheffing

De ingezetenenheffing is sinds 2012 veel sterker gestegen dan de heffingen voor gebouwd en ongebouwd. In Rijn en IJssel het meest met meer dan 80 procent, in Rivierenland was dat bijna 80 procent, en in Vallei en Veluwe ruim 50%. Dat komt doordat deze heffing gebonden is aan de WOZ-waarde. Deze is voor woningen sterk gestegen, terwijl de WOZ-waarde van bedrijfsgebouwen stabiel bleef, en ook de waarde van ongebouwd.

Water Natuurlijk vindt dat de lasten voor bewoners de komende jaren minder moeten gaan stijgen dan die voor bedrijven en boeren.

De watersysteemheffing is de laatste tien jaar voor ingezetenen veel sterker gestegen dan voor ongebouwd en gebouwd (bron: Unie van waterschappen)

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring