Navigatie overslaan

Na de verkiezingen betaalt de burger de prijs…

De lasten binnen de waterschappen zijn de afgelopen jaren steeds schever verdeeld geraakt. Burgers zijn relatief meer gaan betalen, en boeren minder. Met de overwinning van de BBB, en helaas van harte gesteund door partijen als VVD, CDA en SGP, lijkt dat proces zich binnen de waterschappen de komende jaren voort te gaan zetten.

Zo besloot het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dat agrarische bedrijven 9 procent minder gaan betalen aan het waterschap. Inwoners en natuurorganisaties gaan daarentegen meer bijdragen aan de kosten. Het zijn de eerste directe effecten van de nieuwe coalitie van BBB, VVD, CDA en Ongebouwd in het dagelijks bestuur van dit waterschap. In onze regio dreigt in waterschap Rivierenland een vergelijkbaar scenario: inwoners gaan meer betalen om de boeren en natuur te ontlasten, en de industrie blijft buiten schot. Vallei en Veluwe leek even dezelfde richting op te gaan, maar na kritische opmerkingen van Water Natuurlijk gaat er nu dit najaar een aangepast voorstel in stemming komen.

Water Natuurlijk vindt dit niet terecht en wil de lastenverhoging voor inwoners in deze tijden van hoge inflatie, verslechterende economische omstandigheden en hogere andere belastingen zoveel mogelijk beperken en de lasten eerlijk verdelen. Daar is nu geen sprake van.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring