Navigatie overslaan

In vertrouwen samen vooruit!

Waterschap Rijn en IJssel heeft binnen twee maanden na de waterschapsverkiezingen een nieuw bestuursakkoord en een nieuw college.

Nieuw, breed gesteund bestuursakkoord en Water Natuurlijk in college!

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel is vandaag 9 mei akkoord gegaan met een nieuw, door alle partijen ondersteund Bestuursakkoord. Belangrijke thema's: Waterbeheerprogramma 2020-2027 blijft uitgangspunt; water en bodem sturend; betaalbaar en haalbaar.
Ook Water Natuurlijk kan dit Bestuursakkoord zeker ondersteunen. Goed dat biodiversiteit ook een plek heeft gekregen in het akkoord. Er zijn een aantal punten waar we kritisch zijn. We zijn content met de aanpak, waarin een aantal grote lijnen vastliggen en de rest wordt besproken in de bestuursagenda. Laat het Algemeen Bestuur de plek zijn waar we meningen delen en naar elkaar luisteren en elkaar inspireren. Laat het soms ook maar spetteren! Het is begrijpelijk dat we onze eigen speerpunten niet voor de volle 100% terugvinden in het bestuursakkoord, maar de wereld van het Waterschap ziet er na de verkiezingen 15 maart nou eenmaal anders uit.

Ook de personen die het college van het waterschap gaan vormen, zijn bekend. Dit zijn Dennis Wolsink (BBB), Antoinet Looman (Water Natuurlijk), Floor Wissing (VVD) en Peter Schrijver (namens landbouwsector/LTO). Zij vormen samen met de dijkgraaf Hein Pieper het dagelijks bestuur van het waterschap.

v.l.n.r. Hein Pieper (dijkgraaf), Floor Wissing (VVD), Cor Roos (secretaris-directeur), Antoinet Looman (WN), Peter Schrijver (landbouw) en Dennis Wolsing (BBB). Fotograaf: Ivo Hutten.

Reactie fractievoorzitter Water Natuurlijk Ruud Pleune tijdens AB 9 mei

"Dank u wel informateur en formateur voor het traject tot zover. Wij gaan uw hand nu loslaten en proberen zelf volwassen te worden…

Voor ik verder ga, u ziet hier op tafel een flesje water staan. Het is helder en drinkbaar beekwater uit Ecolonie in Frankrijk (waar ik vorige week toevallig ook was). Ik zal het elke AB-vergadering voor me neer zetten om in ieder geval mezelf bij elk besluit dat we nemen af te vragen of ik dat ook in het belang van het water doe. En als ik dan naar het bestuursakkoord kijk, hoe zit het dan met het belang van het water?? We gaan
van alles doen om het water schoner te maken, dat is een heel mooi doel van het bestuursakkoord. Wat ons betreft jammer dat daar een KaderRichtlijn Water voor nodig is, maar een beetje hulp van buiten kan nooit kwaad.

Ook zijn wij natuurlijk blij dat er een kopje Natuurwaarden versterken is opgenomen in het akkoord. Wat ons betreft hoeft dat niet per se een meekoppelkans te zijn. Natuurwaarden zijn naar ons idee verbonden met de primaire teken van het waterschap: natuur is onderdeel van een gezond water systeem, van een gezonde bodem, van een gezonde landbouw en van een weerbestendige stad. Maar als dat de definitie van meekoppelkans is, is het wat ons betreft prima. Er staat weinig in het bestuursakkoord over wat we in de steden en de dorpen gaan doen. Ja, minder grijs en meer groen wordt er genoemd. Maar wat betekent dat? Gaan we massaal tegels wippen? Gaan we bedrijventerreinen vergroenen? Gaan we ons richten op de lobby richting gemeenten om steden en dorpen weerbestendig in te richten? Misschien kan een onderdeel van het motorblok daar nog iets over zeggen? In het algemeen is de mate van detail nogal verschillend. Zoals gezegd wordt over steden en dorpen alleen gezegd dat we van grijs naar groen gaan, terwijl bijvoorbeeld de invulling van de KRW van jaar tot jaar beschreven lijkt te worden. Daar zit vast een gedachte achter. Wellicht wil het motorblok dat toelichten?Ook bij de financiën wordt nu al een detailnorm genoemd, namelijk de 3% tariefstijging. Wij begrijpen niet helemaal wat nu precies de betekenis van de 3% is. Er staat dat het in lijn met de inflatie is, terwijl de inflatie geen 3% bedraagt. Aan de andere kant staat er dat het bedoeld is als referentie. Betekent het dat we dan een tariefstijging kunnen hanteren met een bepaald percentage ten opzichte van de referentie? Wij verwachten met 3% niet rond te komen, hoe graag ook wij dit of een lager getal zouden willen hanteren. We weten dat de salarisverhogingen al het dubbele bedroegen. Het Bestuursakkoord ademt uit dat we graag meer in contact met burgers en de maatschappij willen staan, iets dat we als Water Natuurlijk ook helemaal toejuichen, maar waarvan we weten dat het veel menskracht en dus geld kost. Wij bepalen liever met elkaar wat er nodig is om een goed waterschap te zijn en kijken dan of en hoe we dit kunnen financieren. Overigens horen we op dit moment al over percentages tot 20% tariefstijging bij buurwaterschappen….

Ik noemde een aantal punten waar we kritisch zijn, we zijn wel heel content met de aanpak, waarin we een aantal grote lijnen (en soms dus details) vastleggen en we de rest bespreken in onze bestuursagenda. Een lijn waarin we ons goed kunnen vinden. Laat het AB de plek zijn waar we meningen delen en naar elkaar luisteren en elkaar inspireren. Laat het soms ook maar spetteren! Zolang het over de inhoud gaat uiteraard. Het is begrijpelijk dat we onze eigen speerpunten niet voor de volle 100% terugvinden in het bestuursakkoord. De wereld ziet er na 15 maart in deze zaal natuurlijk heel anders uit. En op sommige plekken is het Bestuursakkoord duidelijk een compromis tussen verschillende standpunten. Dit in ogenschouw nemend kunnen wij het Bestuursakkoord zeker ondersteunen. Maar horen we graag nog wel een toelichting op onze opmerkingen over natuurwaarden als meekoppelkans, over grijs naar groen, over het verschil in detaillering en over de 3% als referentie…."

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring