Navigatie overslaan

Waterschap Hunze en Aa’s tevreden over resultaten 2019-2023

In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s is het coalitieakkoord geëvalueerd. Unaniem waren de bestuursleden positief over de behaalde resultaten. Het ging over het coalitieakkoord “Door water Verbonden” over de periode 2019 – 2023 van de partijen (aantal zetels tussen haken) Water Natuurlijk (5), Geborgd ongebouwd (4), PvdA (3) en CU (1).

Waterschap Hunze en Aa’s tevreden over resultaten 2019-2023

In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s is het coalitieakkoord geëvalueerd. Unaniem waren de bestuursleden positief over de behaalde resultaten. Het ging over het coalitieakkoord “Door water Verbonden” over de periode 2019 – 2023 van de partijen (aantal zetels tussen haken) Water Natuurlijk (5), Geborgd ongebouwd (4), PvdA (3) en CU (1).

Enkele resultaten op een rijtje:

 • De problematiek rond de veenoxidatie is besproken met de verantwoordelijke partijen. Dit heeft o.a. geleid tot de Regionale Veenweide Strategie in de provincie Groningen. De benodigde grondaankopen vorderen gestaag. Dit moet er toe leiden dat er minder broeikasgas CO2 de lucht in gaat vanuit veengebieden.
 • Het realiseren van 400 kilometer bloemrijke akkerranden is uitgevoerd en kan financieel worden gecontinueerd tot en met 2026. Deze akkerranden zorgen er voor dat er minder giftige stoffen in het oppervlaktewater komen en dragen bij aan de biodiversiteit.
 • In het kader van biodiversiteit zijn nestkasten voor vogels en vleermuizen en insectenhotels geplaatst. Ook zijn dijken ingezaaid met inheemse bloemenmengsels.
 • Het percentage energiebesparing is 31% en het percentage eigen energieopwekking is 37%.
 • Er is een principeakkoord bereikt over de bouw van 3 tot 4 windmolens op de zeedijk. Hiermee kan het waterschap 100% energieneutraal worden.
 • De daken van de werkplaats Veele worden vernieuwd, waarbij vermindering van energieverbruik een doel is. Daarnaast worden op de daken zonnepanelen aangebracht.
 • Het waterschapshuis is gasloos gemaakt door een aangepaste warmtevoorziening. Hiermee heeft het een A+++ energielabel gekregen.
 • De gebouwen van de rioolwaterzuivering Assen worden gasloos verwarmd.
 • Met Nedmag is een schaderegeling getroffen waarbij het bedrijf de volledige kosten vergoedt, die het waterschap de komende jaren moet maken als gevolg van bodemdaling, veroorzaakt door zoutwinning.
 • Op diverse manieren zijn zuiveringsprocessen verbeterd. Het betreft o.a. fosfaatverwijdering, besparing van energie en chemicaliën, medicijnresten verwijderen en roostergoedverwijdering.
 • De Brede Groene Dijk (BGD) blijkt een succes en heeft in 2022 de prijs voor een innovatief en inspirerend project binnen het Nationaal Deltaprogramma gewonnen. De kennis vanuit dit project wordt nationaal en internationaal gedeeld en zal worden gebruikt voor resterende dijk versterkingsopgave.
 • In het kader van dierenwelzijn zijn op verschillende plekken wild trappen geplaatst om verdrinking van eenden en kikkers in stuwputten te voorkomen. Tevens zijn er na onderzoek maatregelen bedacht ter voorkoming van verdrinking van wild.
 • Ondanks de grote prijsstijgingen is het gelukt de lastenstijging in deze bestuursperiode beperkt te houden. Voor het belastingjaar 2023 heeft het waterschap de laagste lastenstijging van alle waterschappen kunnen realiseren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring