Navigatie overslaan

Inge Eshuis lijsttrekker Water Natuurlijk Hunze en Aa's

Inge Eshuis uit Assen is onze lijsttrekker bij de verkiezingen van 15 maart. Andere ervaren kandidaten staan hoog op de lijst.

In de ledenvergadering van Water Natuurlijk Noordoost is Inge Eshuis gekozen tot lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen. Eshuis (60) woont in Assen en is sinds 2019 lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s. Eshuis heeft jarenlange ervaring als gemeenteraadslid in Assen en zit sinds 2015 in het Algemeen Bestuur het waterschap. Volgens de kandidatencommissie is Eshuis “zeer gedreven en een zeer ervaren bestuurder en politicus”. Eshuis: “Het huidige coalitieakkoord bevatte veel punten uit ons verkiezingsprogramma. Alle punten zijn gerealiseerd of opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2023-2027. Daar ben ik trots op. “

Lijstvolgorde

Verder ziet de lijst tot en met positie 6 er als volgt uit (met een citaat van de kandidatencommissie):

2. Joke Leenders (Veelerveen) (65): “is een ervaren bestuurder in gemeente en waterschap. ”

3. Menno Visser (Haren) (57): “Is een krachtige, heldere persoon; met zijn kennis van o.a. financiën en duurzaamheid (in brede zin) een aanwinst voor de fractie.”

4. Lidy Kuiper (Drouwen) (54): “komt over als een open persoon, op een prettige manier daadkrachtig en zeer overtuigend.”

5. Job Wolters (Assen) (50): “weet dingen goed te verwoorden. Is bevlogen en enthousiast. “

6. Rianne ten Veen (Veendam) (49): “is een enthousiaste persoonlijkheid. Ze heeft een brede, generalistische blik. “

Natuurlijk en circulair

Het waterschap speelt een belangrijke rol bij de klimaatverandering. We zullen ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat en moeten alles doen om de klimaatverandering af te remmen. Water Natuurlijk wil daarom werken aan een natuurlijker watersysteem, biodiversiteit, een circulaire bedrijfsvoering en waterzuivering en schoon en gezond water voor mens en natuur.

Samenwerking als basis

Door samen bruggen te bouwen, te agenderen en meer in te zetten op communicatie met de achterban. Er valt nog veel te winnen op het gebied van bewustwording. Zowel voor het belangrijke werk van ons waterschap als de manier waarop we hier invulling aan moeten geven.

Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen zijn 15 maart 2023 gelijktijdig met verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Water Natuurlijk is een partij die opkomt voor het belang van natuur, milieu en dierenwelzijn.


Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring