Navigatie overslaan

Kandidatencommissie

De kandidatencommissie bestaat uit: Christa Groshart, Ed Lafeber (voorzitter), Piet Mout, Ton Naaijen en John Steegh. De commissie stelt zich ten doel een breed samengestelde lijst met ten minste 20 kandidaten te presenteren aan de Algemene Ledenvergadering WN Hollandse Delta.

De commissie roept daarom leden en vrienden van Water Natuurlijk op zich kandidaat te stellen voor de kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta.
Dat kan in de vorm van een geselecteerde kandidaat op de plaats 1 tot en met 10 of als zogenaamde lijstduwer.

De kandidatencommissie zal deze oproep ook delen met verenigingen en stichtingen die actief zijn in natuurbeheer of -behoud en waterrecreatie, om een breed samengestelde lijst te presenteren met kandidaten die de koers van Water Natuurlijk Hollandse Delta onderschrijven en gaan uitdragen.

Verkiezingsplan 2023

In het Verkiezingsplan 2023 (zie Downloads) kunt u het profiel van de kandidaten, de criteria voor de kandidatenlijst en de Koers van WNHD uiteraard nalezen.

In overeenstemming met de wens in de ledenvergadering streeft de commissie naar een lijst met kandidaten die lokale binding hebben met (delen van) het verzorgingsgebied van Hollandse Delta. We zoeken dus naar spreiding over het gebied van WSHD en zoeken met nadruk ook vertegenwoordigers van het stedelijke gebied. Deskundigheid en bekendheid met de werkzaamheden van het waterschap zijn een pré.
Een tweede doelstelling betreft de diversiteit van de samen te stellen kieslijst met evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en oog voor andere diversiteitsaspecten.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur overeenkomstig de statuten en het huidige huishoudelijk reglement van Water Natuurlijk melden door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier (zie Downloads) voor 30 mei 2022, te sturen aan de secretaris van de verkiezingscommissie: ajjnaaijen1994@kpnmail.nl


Procedure

De commissie zal met de kandidaten in de maanden juni tot en met september gesprekken voeren en op basis daarvan een conceptkandidatenlijst voorleggen ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering in november 2022.

Stappenplan


ActieUiterste datum
1.Sluitingsdatum aanmeldingsprocedure30 mei
2.Ontvangen formulieren beoordelen15 juni
3.Gesprekken inplannen met kandidatenjuni / sept
4.Besluitvorming over kandidaten binnen verkiezingscommissie20 sept
5.Verslag over indeling kandidatenlijst opstellen1 okt
6.Kandidaten informeren over volgorde van de lijst15 okt
7.Reactie kandidaten inwinnen30 okt
8.Voorstel aan Algemene Ledenvergadering opstellen15 nov
9.Afsluiting verkiezingscommissie1 dec

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring