Navigatie overslaan

Wandelen over de dijken

Veel buitengebied en dijken is van grote waarde voor de recreatie. Een van de meest gewaardeerde wijzen is het wandelen over de onverharde dijken.

Dat wandelen over die dijken is helaas niet overal toegestaan. Daarom is het nodig dat het waterschap de door haar verpachte dijken open laat stellen voor wandelaars.

Water Natuurlijk ondersteunt realisering van deze duurzame nieuwe recreatiemogelijkheden immers van harte. Zij wil dat dit beleid wordt opgenomen in het raadsbrede programma dat nu wordt opgesteld over het multifunctioneel gebruik van dijken.

In nieuwe contracten voor de verpachting van de dijken moet dit worden opgenomen. Ook bestaande contracten zouden moeten worden aangepast.

Dordrecht

Alleen al op het eiland gaat het om paden langs het Zuid-Maartensgat, de Elzen, de Tongplaat, de Nieuwe Merwede en de kade langs het Wantij tussen de Kop van ’t Land en de spoorbrug naar de Merwelanden.

Het kan ook leiden tot het aantrekkelijker maken van het Floris V- pad dat over het eiland gaat.

Informatie

Wandelnet

te Voet

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring