Navigatie overslaan

Natuur en akkerbouw in het Buijtenland van Rhoon

Water Natuurlijk is op bezoek in ‘het Buijtenland van Rhoon’, een gebied waar naast akkerbouw de natuur een prominente plaats heeft.

Buijtenland van Rhoon

Natuurcompensatie

Project ‘het Buijtenland van Rhoon’ is een gebied van circa 6oo hectare ten oosten van Rhoon. Dit gebied werd in 2014 al aangewezen als locatie voor natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De eerste plannen van de provincie behelsden het onder water zetten van het gebied om een zoet klei oer moeras te realiseren. Dit oorspronkelijke plan stuitte op veel weerstand van omwoners en de boeren in het gebied.

Men kwam met een tegenbod: een voorstel om in het gebied natuur inclusieve akkerbouw te gaan bedrijven. In 2018 werd een coöperatie opgericht. In de coöperatie namen boeren, natuurorganisaties, recreatieondernemers en alle anderen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het gebied deel.

Streefbeeld

Voor het gebied werd een streefbeeld ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met inbreng van natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen en lokale betrokkenen. Het streefbeeld is de toekomstvisie voor het gebied en omschrijft de doelen voor de hoofdelementen natuur, landbouw en recreatie. Het cultuurhistorische landschap vormt het raamwerk waarbinnen deze doelen worden gerealiseerd. Ook voor een goede recreatieve ontwikkeling is behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie belangrijk.

Inmiddels wordt het streefbeeld langzaam maar zeker gerealiseerd. Er worden veel successen behaald op het gebied van herstel van de biodiversiteit, dat is goed te zien als men een wandeling maakt door het gebied: de torenvalk bidt in het zonnetje en kijkt daarbij neer op de zeldzame Parnassia. In het gebied zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, hoogstamfruitgaarden geplant en er wordt gewerkt aan de ontsluiting van het gebied voor wandelaars en fietsers. Ook de boeren kunnen in het gebied hun boterham verdienen.

Bloeiende Parnassia

Samenwerking met waterschap Hollandse Delta

Momenteel worden ook in de samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta stappen genomen. Dit jaar wordt een intentieverklaring tussen de coöperatie en het Waterschap gerealiseerd waarin ecologisch beheer van de dijken en wateren binnen het gebied moet worden geregeld. Water Natuurlijk ziet deze gebiedsontwikkeling als een kans voor het Waterschap om te laten zien wat er mogelijk is als de juiste natuur inclusieve keuzes worden gemaakt in het beheer en onderhoud van dijken en waterwegen. Water Natuurlijk zal het Waterschap aanmoedigen het Buijtenland van Rhoon te omarmen voor wat het is: een zeldzame kans te laten zien wat er allemaal mogelijk is als natuur herstel op de eerste plaats staat.

Konni Wilkens

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring