Navigatie overslaan

Bloemdijken blijven

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan veilige dijken die de Hollandse Delta beschermen tegen overstroming.

Een gevarieerde plantengroei helpt daarbij en dat is ook goed voor biodiversiteit. Een eerder bericht dat bloemdijken dreigden te verdwijnen blijkt onjuist. Het waterschap had schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk over een dijk bij Rhoon onjuist beantwoord. Dat is inmiddels gecorrigeerd.

Veilige dijken

Bij de beoordeling of een dijk veilig is, is de grasmat een belangrijke factor. Minder gras en meer kruiden is beter. Variatie aan planten geeft ook variatie in het wortelgestel. Dat zorgt ondergronds voor een sterk netwerk van wortels dat weerstand kan bieden aan golfslag. Het is ook beter voor biodiversiteit. Meer inheemse wilde planten geeft een impuls aan het insectenleven en ook dat is hard nodig.

In het verleden zijn bij wijze van proef na een dijkversterking bij ’s-Gravendeel en Strijen dijken ingezaaid met een kruiden mengsel. Dat zou worden voortgezet, maar op een dijk bij Rhoon gebeurde dat toch niet. Het beeld dat hier niets gedaan is om een bloemrijke dijk te krijgen bleek achteraf onjuist. Op een bloemdijk in de buurt is maaisel verzameld en dat is uitgelegd op de nieuwe dijk. Zaden uit het maaisel komen op die manier op het nieuwe talud.

Dit is een betere methode dan inzaaien. De herkomst van een zaadmengsel is meestal onduidelijk en vaak komen ze uit andere streken of zelfs uit het buitenland. Er worden dan genetisch afwijkende planten in een gebied gebracht. Inheems en streekeigen is beter voor biodiversiteit. Zo voorkom je floravervalsing.

Beheer belangrijk

Het waterschap Hollandse Delta werkt aan bloemrijke dijken met een gericht beheer. Met twee keer per jaar maaien en afvoeren van het maaisel wordt de bodem verschraald. Meststoffen uit de bodem worden met het maaisel afgevoerd. Dat heeft op de wat langere termijn een grotere variatie aan planten tot gevolg. Zo maakt de natuur onze dijken veiliger. Ook is het waterschap begonnen met een fasering. Bijen en vlinders die afhankelijk zijn van bloeiende planten hebben dan altijd wat te eten.

Met dit beheer zijn we op de goeie weg vindt Water Natuurlijk. Probleem is dat verreweg de meeste dijken verpacht zijn en dat volgens de pachtcontracten hier een intensief agrarisch beheer met bemesting en toepassing van bestrijdingsmiddelen mogelijk is. Het waterschap heeft hier in het verleden de zeggenschap uit handen gegeven en dat is niet makkelijk terug te draaien. Ook hier moet veiligheid en biodiversiteit prioriteit krijgen vindt Water Natuurlijk.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring