Navigatie overslaan

Terugkijken op de campagne van WN HHNK

We pakken een cliche uit de kast…15 maart heeft de kiezer gesproken. De uitslag viel bepaald niet mee voor ons als WN in HHNK en daar kan je allerlei conclusies uit trekken of aan verbinden, maar laten we vooral ook kijken wat en waar het ons gebracht heeft.

Campagne voeren voor de waterschapsverkiezingen is lastig evenals voor provinciale staten. Inwoners zijn genegen of te kijken naar wat landelijk tot hen komt via allerlei kanalen en vinden daar wat van. Of zijn juist gericht op hun persoonlijke situatie in en rondom hun huis en eigen sociale netwerk. Waterschapsverkiezingen aan de man of vrouw brengen kost inspanning. Dat laatste is gepleegd, dat eerste is voor onze doelen niet heel goed gelukt, althans niet in het stemhokje.

Maar zoals gezegd laten we ook eens kijken wat het ons gebracht heeft. Het bestuur is in een vroeg stadium begonnen met het samenstellen van een indrukwekkende lijst van 50 kandidaten. Een campagneteam is eind 2022 opgetuigd, foldermateriaal gedrukt, posters van diverse kandidaten gemaakt, er was een social mediastrategie waarin gericht werd geadverteerd, geliked en gedeeld, in de lokale en regionale dag- en weekbladen hebben we onze partij en onze boodschap gecommuniceerd. Onze zorgen over de waterkwaliteit en kwantiteit, over natuur, biodiversiteit en duurzaamheid en over de grotere rol die het HHNK zou moeten pakken om deze uitdagingen van onze generatie over te brengen.

Onder het mom van ‘timing is everything’ hebben we in de laatste week veel aandacht gegenereerd met onze duik bij het land van Luna en door op alle grote stations te flyeren, van Buikslotermeerplein in Amsterdam-noord tot Den Helder en Texel aan toe. Ondersteund door onze laarzen die als blikvanger dienst deed (hulde voor de logistieke uitdaging hierachter).

Als dan de uitslag niet meevalt, met zo’n indringende boodschap en zo’n sterke verkiezingslijst moet je eigenlijk ook de conclusie trekken dat de nood die wij zien en doorvoelen, nog niet gezien wordt door de kiezer. Ik noem enkele voorbeelden: naar mijn mening hebben de inwoners in veenweidegebieden in meerderheid vrijwillig gekozen voor verdere verzakking van hun woning. Ook heeft men in meerderheid gekozen voor het blijven gebruiken van bestrijdingsmiddelen die een aanslag plegen op onze waterkwaliteit en daarmee de biodiversiteit. Agrarische bedrijven die willen overstappen naar biologisch worden niet aangemoedigd daartoe of zelfs gehinderd omdat ze gebruik moeten maken van het zelfde vervuilde water in periodes van droogte. Aldus de kiezer.

We hebben geen negatieve campagne willen voeren en hebben het ook niet zo scherp willen wegzetten. Ik denk dat we daar wel naar toe worden gedreven als er geen maatregelen worden getroffen. Met als doel een verbetering van de waterkwaliteit, wat aan de basis ligt van meer biodiversiteit en soortenrijkdom voor zowel flora als fauna. Want daar hebben wij als inwoners van het HHNK-gebied een verantwoordelijkheid voor.

Het feit dat de boodschap niet heeft beklijfd bij de kiezer doet niets af aan de inspanning die we wel hebben gepleegd. Ik weet zeker dat we zaadjes hebben geplant. Mensen hebben bereikt die onze boodschap zien en mee uit willen venten. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet in de aanloop naar 15 maart.

Dat het electoraal (nog) niet heeft uitbetaald kunnen we onszelf niet aanrekenen. Ter vergelijking: een gerespecteerde waterschapspartij als AWP heeft 0 zetels behaald. Het credo ‘als je wint, heb je vrienden’ kleefde deze verkiezingsdag niet aan ons, maar aan BBB. Aan de fractie de schone taak om onze boodschap krachtig en bij herhaling over het voetlicht te brengen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring