Navigatie overslaan

Versterk de natuurwaarden van buitendijkse gebieden

Het Wetterskip Fryslân is bezig met de voorbereiding van een enorm dijkverzwaringsproject voor het traject ‘Koehool – Lauwersmeer’. De dijkverzwaring moet in de periode 2024 – 2029 uitgevoerd worden om te kunnen voldoen aan de zogenaamde Deltanormen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat de versterking van natuurwaarden in het planproces meegenomen wordt.

Op 8 november heeft het Wetterskip uitgebreid stil gestaan bij het voorkeursalternatief voor de Friese dijkaanpak. Waar kunnen we een groene grasdijk aanleggen, waar komt een traditionele asfaltdijk, moet de dijk breder aan de buitenkant of aan de binnenkant? Veel vragen kwamen er over de zogenaamde koppelkansen. Kunnen we binnendijks of buitendijks meer natuur ontwikkelen, kunnen we cultuurhistorische waarden bewaren of zelfs versterken, kan er een fietspad aan de buitenkant van de dijk komen? Bij dit grote project spelen grote natuurbelangen in met name het buitendijkse Natura 2000 gebied en grote landbouwgebieden binnendijks.

Water Natuurlijk / geborgd natuur is van mening dat de mogelijkheden voor de versterking van de natuurwaarden van buitendijks gebieden beter in het planproces meegenomen moeten worden. Wij denken daarbij met name aan een actieve verdere ontwikkeling van de kwelders, ook wel vooroever genoemd. Wij slaan dan twee vliegen in één klap. Er wordt dan waardevolle natuur ontwikkeld die tevens de veiligheid van de kustverdediging verbetert als golfbreker bij extreem hoog water. De dijk zelf hoeft dan minder hoog te zijn. Wij willen het besluit over het huidige voorkeursalternatief duidelijk koppelen aan de voorwaarde dat de mogelijkheden voor natuurcompensatie en de overige door de inwoners van het gebied genoemde ideeën en initiatieven in de planontwikkeling worden meegenomen.

Klaas Zwart – Algemeen bestuurslid Fractie Water Natuurlijk Fryslân

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring