Navigatie overslaan

Waterbeheer is duur, maar kwijtschelding moet blijven

Wetterskip Fryslân doet belangrijk werk. Nu de zeespiegel stijgt, we steeds meer heftige regenbuien krijgen en lange periodes van droogte moet het beheergebied van het Wetterskip veranderen. En dat kost geld. Heel veel geld. Het is belangrijk dat dijken worden verhoogt en dat we plekken creëren om zoet water langer op te slaan.

Het voorstel wat nu voor ligt vraagt om 4 ton aan de allerarmsten in Fryslân te vragen. Voorheen kwamen deze mensen in aanmerking voor totale kwijtschelding. De aanslag die hen werd opgelegd werd voor 100 procent kwijtgescholden. Nu stelt de coalitie voor dat voor 90 procent te doen. 10 procent van de aanslag moet dus wel betaald worden. Het gaat hier om zo’n 30 euro per huishouden. Deze 30 euro kan vaak ook goed benut worden voor het meedoen aan een schoolreisje of een verjaardagscadeautje.

De tweede reden waarom Water Natuurlijk Fryslân hier tegen is, is vanwege de hoge inningskosten. Geld innen kost geld. Helemaal wanneer je mensen mag herinneren aan het betalen van de aanslag of wanneer inwoners graag een betalingsregeling met je af willen sluiten. 30 euro innen kan dan al snel meer dan 30 euro gaan kosten.

Dit vond de coalitie (CDA, LTO, VVD, KVK, Lagere Lasten Burger en de ChristenUnie) tijdens het schrijven van hun coalitieakkoord ook. Maar dat is ook alweer tweeënhalf jaar geleden.

“We blijven de waterschapsbelasting kwijtschelden aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. We beseffen dat dit met circa € 4 miljoen een substantieel beslag legt op onze middelen. Afbouw van de kwijtschelding vinden we niet acceptabel omdat het mensen onder ongewenste financiële druk kan zetten en de omvang van oninbare belastingen doet toenemen.” Staat op bladzijde 26 van “Gewenst Peil”.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring