Navigatie overslaan

22 februari 2022: ALV Water Natuurlijk Fryslân

Na ruim twee jaar konden we elkaar als leden van Water Natuurlijk Fryslân eindelijk weer eens fysiek ontmoeten.

Op 22 februari was onze ALV in Grand Café Wouters in Leeuwarden. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken: jaarverslag 2021 van het bestuur en de fractie, de jaarrekening 2021 en het déchargeren van het bestuur hiervoor, stond de ALV vooral in het teken van de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen van 2023.

Door de ledenvergadering is het besluit genomen om weer zelfstandig deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen. Vervolgens is het Verkiezingsplan 2023 vastgesteld.

Er zijn een drietal commissies ingesteld te weten;

  • De kandidatencommissie met als taak een selectie te maken van de aangemelde kandidaten en een advies uit te brengen aan het bestuur.
  • Daarnaast is een programma commissie benoemd bestaande uit Tieneke Clevering, Auke Wouda en Martin Dijkhoff.
  • Tenslotte is de campagnecommissie aangesteld met als leden
    Monique Plantinga, Pieter de Vries, Michel Hania en Jelle Arjaans.

De ledenvergadering is ook akkoord gegaan met de kandidaatstellingsprocedure.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring