Navigatie overslaan

Water Natuurlijk bij crisisoefening Hollandse IJssel

Regelmatig oefent HDSR allerlei noodsituaties die zich zouden kunnen voordoen. De afgelopen tijd met allerlei hacks en andere digitale problemen die zich zouden kunnen voordoen. Dit jaar stond er een hele grote, gecombineerde, oefening in de agenda. Een jaar geleden begon ment met het uitwerken van een scenario van dijkverzwakking door langdurige en extreme regenval. Bij de daadwerkelijke uitvoering bleek het scenario akelig dicht de werkelijkheid te benaderen.

"De wekenlange regen en harde wind leiden tot hoge waterstanden in het regionale watersysteem. De bodem is volledig verzadigd. De gemalen voeren maximaal af, maar kunnen de hoeveelheid neerslag niet verwerken. Door spanningsdips zijn er technische storingen bij één van de grote gemalen van HDSR. Dijkbewaking is ingezet. Met name in de omgeving Oudewater staan de doorweekte keringen onder grote druk door hoge waterstanden en werkzaamheden van bevers."

Zo begint het akelig realistische crisisscenario Hollandse IJssel van HDSR. Samen met de burgemeester van Oudewater, Danny de Vries, reserveonderdelen van de Nederlandse landmacht, gespecialiseerde duikers van de brandweer, de Veiligheidsregio Utrecht, het Zuidhollands Landschap (voor het gebruik van de historische Boezemmolen nr 6 in Haastrecht), enz. werd er 3 dagen lang geoefend. Dat trok best veel media-aandacht!.

Voor zo'n oefening waarbij er nog meer water gemaald moet worden, wordt dieren de tijd gegeven om naar andere plekken te gaan. Ook daarom was het goed dat onlangs er een nieuwe Fauna Uittrede Plaats (FUP) is geopend in de Hollandse IJssel, conform de ambitie in ons coalitieakkoord.

Als 1e loco-dijkgraaf diende ook onze eigen Els Otterman zowel buiten in de rol van coördinerend dijkwacht als binnen in de rol van crisismanager in overleg met andere overheden, zich in te zetten. (tekst gaat verder onder de foto).

Els en haar team inspecteren de dijk

Tijdens de crisisoefening wordt geoefend met de communicatie tussen de diverse overheden, welke bevoegdheid heeft wie en wanneer, hoe verloopt de overlegstructuur, welke besluiten moeten wanneer door wie en op basis waarvan genomen worden, enz. Maar ook, welke communicatie door wie, hoe en wanneer wordt aan bewoners gegeven, hoe communiceren medewerkers van het calamiteiten telefoonteam met ongeruste en emotionele bewoners, familieleden en media. Maar ook buiten wordt door alle betrokkenen volop geoefend met dijkinspectie, inspectie van gevolgen voor kritische infrastructuur zoals elektriciteit- en gasnetwerken, het aanleggen van extra gemalen en leidingen, enz. Tot slot wordt er geoefend met "zandzakkunde" - hoe en met welk materiaal vul je welke zandzakken, wanneer moeten ze waar geplaatst worden en hoe. Bij dat laatste hielpen leerlingen van Yuverta en ook de Waterraad werd ingeschakeld bij de oefening.

Namens Water Natuurlijk waren fractievoorzitter Martin Jansen en vice-fractievoorzitter Gerda Oskam bij de oefening. Zo ook bij het "met de hand" sluiten van de historische Waaiersluis. De sluis die samen met de Algerakering de hele Randstad beschermt tegen overstromingen.

Het was een zeer nuttige en leerzame ervaring met veel dank aan alle medewerkers die hielpen bij de oefening!

Vnlr Gerda, Els en Martin bij de Waaiersluis

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring