Navigatie overslaan

Plan voor drinkwaterwinning Eiland van Schalkwijk ter inzage

De vraag naar drinkwater in de provincie Utrecht neemt toe. Tegelijkertijd is bekend dat de huidige bronnen niet toereikend zijn voor de toekomst. Daarom zijn drinkwaterbedrijven op zoek naar nieuwe locaties om drinkwater te winnen. Eén van de locaties die de provincie Utrecht heeft vastgesteld als zoekgebied voor toekomstige drinkwaterwinning is het Eiland van Schalkwijk.

Vitens organiseerde 11 januari een inloopavond vanwege hun voornemen voor nieuwe drinkwaterwinning op het Eiland van Schalkwijk. Fractielid Maarten Verkerk van Water Natuurlijk was daarbij.

Door klimaatverandering, meer huizen en economische ontwikkeling neemt de vraag naar water toe. Ondanks besparingen bij bedrijven en inwoners leidt dat - helaas - tot de behoefte om meer grondwater op te pompen. Er waren begrijpelijke zorgen: leidt die onttrekking tot daling van grondwater en verzakkingen, bijvoorbeeld van huizen? Maar ook: welke kansen biedt de aanwijzing van een nieuw waterwingebied, bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling en verfraaiing van het landschap?

Vitens
en de Provincie Utrecht gaan onderzoek doen om antwoord te geven op dit type vragen. Waar dat onderzoek over gaat - de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - ligt nu ter inzage. Een relevante ontwikkeling voor het grond- en oppervlaktewaterbeheer door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, die wij als Water Natuurlijk op de voet gaan volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring