Navigatie overslaan

Nieuw eigendommenbeleid HDSR

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 december werd een nieuw eigendommenbeleid vastgesteld dat alle eerdere grondbeleidnota's vervangt en integreert.

Het geactualiseerde ‘Eigendommenbeleid’ vormt het kader voor al het handelen van HDSR rondom verwerving, vervreemding en beheer van gronden. Specifieke uitwerkingen worden bij grote projecten apart in besluitvorming gebracht. Naast grond heeft het waterschap ook vastgoed en waterstaatswerken in eigendom.

Een publieke overheid, dus ook HDSR, moet uiteraard gegronde redenen hebben om particulier eigendom te verwerven. Daarom is het goed dat deze nota er nu is, vond Water Natuurlijk woordvoerder en fractievoorzitter Martin Jansen.

Water Natuurlijk is positief over de actualisatie van het eigendommenbeleid. Het is een belangrijk kader, en het is helder opgeschreven. De belangrijkste punten zijn:

  • bij primaire keringen zoals de Lekdijk, blijft de lijn dat HDSR die alleen i.v.m. waterveiligheid in eigendom wil verkrijgen.
  • bij regionale keringen zoals de Hollandse IJssel, wordt waar het kan overgegaan van noodzakelijke verwerving naar minnelijk. Dit geeft meer ruimte voor maatwerk.

HDSR streeft naar minder gebruik maken van kortdurende pacht- en huurovereenkomsten, en wil overschakelen naar meerjarig. Dit geeft continuïteit in bedrijfsvoering bij de gebruiker en bij HDSR en vergt minder administratie. Water Natuurlijk juicht dat toe. Wel vindt Water Natuurlijk het noodzakelijk dat HDSR aanvullende eisen stelt bij overeenkomsten. O.a. verbod gebruik chemisch gewasbeschermingsmiddelen. Ook in de Keur is al veel geregeld, maar in nieuwe overeenkomsten kunnen er extra eisen worden gesteld om de veiligheid, stabiliteit, waterkwaliteit en ecologie te beschermen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring