Navigatie overslaan

Motorboten op de Kromme Rijn?

Al geruime tijd maakt Water Natuurlijk zich hard voor een verbod op vaartuigen die op fossiele brandstoffen (motorboten) varen over de Kromme Rijn. Zowel het waterschap als de gemeenten Utrecht en Bunnik hebben afgesproken dat zij dit gezamenlijk zouden gaan regelen. Tot teleurstelling van Water Natuurlijk lijkt een dergelijk verbod nog steeds niet geregeld te zijn en wordt nu de vergunningplicht voor motorboten zelfs (tijdelijk) opgeheven.

Wat Water Natuurlijk betreft het verkeerde signaal, zeker gezien de beeldvorming in de media. Daarom stelden Jaap van der Heijden en Harmke van Dam de volgende schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Ruim baan voor motorboten op Kromme Rijn bij Bunnik, tot tenminste 2025’ in de Bunnikse uitgave van het Groentje?
  2. Deelt het College de mening van de fractie van Water Natuurlijk dat het (tijdelijk) opheffen van de vergunningplicht een verkeerd signaal afgeeft aangezien zowel HDSR als de gemeenten Utrecht en Bunnik vaartuigen die op fossiele brandstoffen op de Kromme Rijn varen willen uitbannen? Wat is de precieze reden dat de vergunningsplicht dan toch nu al opgeheven wordt?
  3. Wat is de reden dat de gemeenten Bunnik en de gemeente Utrecht nog steeds geen aanpassing in de regelgeving (op grond van de Scheepvaartverkeerswet, dan wel op grond van de APV) hebben doorgevoerd om een verbod op gemotoriseerd vaarverkeer mogelijk te maken?
  4. Hoe verloopt het bestuurlijk overleg tussen HDSR en de beide gemeenten over het instellen van het vaarverbod voor vaartuigen met een brandstofmotor? En hoe staat het met de uitvoering van de afspraken zoals genoemd in de bestuursinformatiebrief 2022-1, waarin gesproken werd over een verbod per vaarseizoen 2024?
  5. Deelt het college de mening van de fractie van Water Natuurlijk dat het een slechte zaak is dat al sinds 2015 geprobeerd wordt vaarverkeer op fossiele brandstoffen van de Kromme Rijn uit te bannen maar dat er nog steeds geen definitief verbod is ingesteld?
  6. Wat kan het college de komende periode doen om een verbod op vaartuigen die op vaarverkeer op fossiele brandstoffen varen te bespoedigen en tenminste het toegezegde vaarverbod per vaarseizoen 2024 te realiseren?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring