Navigatie overslaan

Kansen bij vernieuwing waterzuivering Zeist

De riool waterzuivering in Zeist wordt vernieuwd. Deze zuivering is 40 jaar geleden gebouwd. Vernieuwing is nodig omdat het aantal inwoners toeneemt waarvan het afvalwater (rioolwater) moet worden schoon gemaakt maar ook omdat we willen dat ons wat uit de rioolwaterzuivering komt schoner wordt. Dat is verplicht voor de Kaderrichtlijn Water maar vinden wij bovendien als Water Natuurlijk zelf enorm belangrijk.

Wat je in het milieu stopt komt er zelden weer uit. Water Natuurlijk en het Algemeen Bestuur hebben daarom vorig jaar gevraagd om de ambities in de Zuiveringsvisie 2050 "samen meer waarde uit de waterketen halen" te versnellen. Dat ging met name op voor de Riool Water Zuiverings Installatie (RWZI) in Zeist. Vandaar dat er nu al een voorstel is voor de planuitwerkingsfase inclusief kredietverlening van deze zuivering.

Bij het voorstel voor het krediet voor de planuitwerkingsfase hebben wij aangedrongen om de stap zo groot mogelijk te maken en niet te snel vanuit financiële overwegingen ambities af te zwakken. Wij willen deze vervuiling niet doorschuiven naar volgende generaties, ook al gaat het om veel geld (geschat wordt 80 miljoen voor het hele project!). Water Natuurlijk heeft de toezegging gevraagd dat de ambities uit de Zuiveringsvisie en de doelen uit de Duurzaamheidsvisie "Doe, denk, duurzaam - naar een emissieloos en circulair waterschap" als eis in het project mee worden genomen en niet alleen als ambitie. Die toezegging werd door de hoogheemraad gedaan.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring