Navigatie overslaan

Een veilige en mooie Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen

De versterking van de Lekdijk, de dijk die hele Randstad beschermt bij overstromingen, is weer een stap verder in uitvoering. Voor het traject Wijk bij Duurstede - Amerongen werd op 5 juli werd de de gehele procedure voorafgaand aan daadwerkelijke realisatie, volgens de Waterwet, met alle onderliggende stukken en zienswijzen, unaniem door het Algemeen Bestuur aangenomen. Wel waren er zorgen.

Met het aannemen van de Waterwet-procedure voor de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, inclusief het vrijgeven van een bandbreedte waarbinnen de realisatie inclusief koppelkansen, kan plaatsvinden is een enorme stap gezet. Het bestuursvoorstel is de wettelijke basis voor de versterking van de Lekdijk van het tracé Wijk bij Duurstede-Amerongen. Namens Water Natuurlijk gaf woordvoerder Gerda Oskam een dik compliment voor de ambtelijke organisatie die in de voorbereiding van de stukken en in de beantwoording van de vele zienswijzen enorm goed en zorgvuldig te werk s gegaan. Oskam: "dit tracé kenmerkt zich door het prachtige cultuurhistorische landschap, de Natura 2000 gebieden Kolland en Overlangbroek en de vele betrokken bewoners, agrariërs, landgoedeigenaren en organisaties. Geen wonder dus dat de Nota van Antwoord op alle zienswijzen die ingediend zijn, maar liefst 124 pagina's beslaat. De zorgvuldige, uitgebreide en afgewogen antwoorden geven vertrouwen in de realisatie door de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd stelt Water Natuurlijk ook voor om de versterking van dit prachtige traject van de Lekdijk, te gebruiken voor het stimuleren van het waterbewustzijn. Niet alleen ten aanzien van waterveiligheid, maar met betrekking tot cultuurhistorie, biodiversiteit, enz. Dat kan met een soort - ik noem het oneerbiedig - 'bouwput toerisme'. Ik roep u op samen te werken met organisaties als De WIjkse Stadshaven, Werkgroep Kromme Rijncorridor, Historische Kring tussen Rijn en Lek, IVN Wijk bij Duurstede, enz. Waarom volgend jaar zomer niet samen met hen op een zondag dit traject uitsluitend toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars die met spelletjes, met wedstrijdjes, enz. uitleg krijgen over dit belangrijkste werk in onze generatie voor het wonen in de Noordwest Europese delta?" Hoogheemraad Els Otterman vond het een uitstekend idee en gaat er mee aan de slag met de ambtelijke organisatie.


Wel zijn er zorgen. niet in de laatste plaats over de financiën. Hoogheemraad Els Otterman herhaalde de toezegging dat er eind dit jaar een extern onderzoek met 'lessons learned' besproken kan worden door het Algemeen Bestuur voorafgaand het indienen van een bestuursvoorstel van de 2e tranche van het moederkrediet (het krediet voor de gehele Lekdijk).

Zorgen zijn er ook over de samenwerking met betrokken gemeenten over de meekoppelkans 'genieten van de Lekdijk'. In de vorige periode maakte Agaath Dekker-Groen namens Water Natuurlijk zich al sterk voor minder snel, vervuilend en overlastgevend verkeer op de Lekdijk. Er is door haar hierover een motie ingediend die aangenomen werd. Met die motie ging het college naar de betrokken gemeenten, maar kreeg tot dusver amper reactie. Sterker nog, in de eerste ontwerpen van de gemeenten voor de weg op de Lekdijk, wordt de fiets en wandelaar nog altijd naar de zijkanten van de weg gedrongen en krijgen vervuilend en overlastgevend verkeer zoals motoren, ruim baan. Vandaar dat Gerda Oskam nu, namens Water Natuurlijk, mede namens PvdA, AWP, PvdD en de ChristenUnie opnieuw een motie indiende en ook deze werd aangenomen. Deze motie richt zich op de rol van het coördinerend bevoegd gezag conform de Waterwet, voor deze dijkversterking - de provincie. De provincie dient de Kritische Depositie Waarde (KDW) te verlagen in het achterliggende gebied van Kolland dat onder meer veroorzaakt wordt door het snelle en vervuilende verkeer op de Lekdijk. We hebben daarbij de hoop gericht op het nieuwe provinciebestuur om de betrokken gemeenten aan te sporen.

Tot slot zijn er zorgen over de hydrologische situatie van de 4 omliggende Natura 2000 gebieden. Ook de De Ecologische Autoriteit heeft een Natuur Doel Analyse gepubliceerd over Kolland en Overlangbroek die is aangeboden aan de provincie Utrecht. Nu is de invloed vanuit de Lekdijk op deze gebieden uitermate marginaal, maar vanuit de Lanbroekerweteringkant, aan de Noordkant, kan er wellicht meer gedaan worden. Daar lopen we echter tegen vigerende regelgeving aan. Water Natuurlijk vroeg en kreeg een toezegging dat hoogheemraad Bert de Groot met de provincie Utrecht gaat spreken hoe de hydrologische toestand van Kolland en Overlangbroek verbeterd kan worden. Het eerste resultaat van deze bespreking komt einde dit jaar terug in het Algemeen Bestuur.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring