Navigatie overslaan

Algemeen Bestuur wil sneller vaarverbod dieselbootjes Kromme Rijn

Tijdens de Algemeen bestuursvergadering van 5 juli heeft een meerderheid voor een motie van Water Natuurlijk gestemd om een sneller vaarverbod voor vaartuigen met een een fossiele brandstofmotor in te voeren. Water Natuurlijk vraagt al sinds 2015 aandacht voor de vervuiling van vaartuigen met een fossiele brandstofmotor op de Kromme Rijn. Toenmalig AB-lid Harmke van Dam vroeg het college toen al om met de gemeenten Utrecht en Bunnik te onderzoeken hoe een verbod voor dit soort vaartuigen ingevoerd zou kunnen worden.

Water Natuurlijk wil graag dat het waterschap emissieloos varen met elektrische motoren stimuleert en normeert om zo de vervuiling op en rond de Kromme Rijn terug te dringen. Ook zijn elektrische vaartuigen stiller en veroorzaken zij dus minder overlast voor omwonenden en voor de natuur.

De afgelopen jaren heeft Water Natuurlijk verschillende keren via schriftelijke en mondelinge vragen van zowel Harmke van Dam als Jaap van der Heijden in het algemeen bestuur gevraagd hoe het staat met het invoeren van zo’n verbod. Helaas waren er steeds (juridische) obstakels om een verbod in te voeren. Na aandringen van onze fractie werd enige tijd geleden duidelijk dat zowel HDSR, Utrecht als Bunnik samen werken aan een verbod per 2025. Onlangs bleek dat er een kans is dat het verbod ook al een jaar eerder, dus per vaarseizoen 2024, in kan gaan. Water Natuurlijk wil dat het college er alles aan doet om de mogelijkheid om het vaarverbod eerder in te laten gaan. Daarom hebben we deze week dus een motie ingediend. De motie die samen met de PvdD werd ingediend kreeg uiteindelijk een krappe meerderheid van 15 tegen 13. Het college gaat nu samen met Utrecht en Bunnik kijken hoe het verbod zo spoedig mogelijk ingevoerd kan worden. Jaap van der Heijden: ‘Water Natuurlijk is hier al jaren mee bezig. We hadden natuurlijk liever gezien dat het allemaal wat sneller was gegaan, maar we zijn blij dat het verbod er dan nu echt zo snel mogelijk gaat komen. De aanhouder wint.’

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring