Navigatie overslaan

Interessante netwerkdag Brabantse waterschappen (NBWB)

Interessante sprekers: Maarten van Aalst – Directeur KNMI, Rogier van der Sande - Voorzitter Unie van Waterschappen, Sandor Gaastra - Secretaris-generaal ministerie EZ & Klimaat namen ons me in de opgaven waar we voor staan deze periode. Klimaat zorgt voor extra inzet om water vast te houden en te bergen, maar af te voeren waar we teveel hebben. Erg interessant was ook de presentatie van de jongeren die de afgelopen week bij elkaar gezeten hebben in het futurelab. Fijn dat jongeren ook meedenken en hun boodschap helder meegeven.

Weersextreme in het verleden zijn het nieuwe normaal van nu en we zullen meer extremen gaan meemaken. In het kort het verhaal van Maarten van Aalst directeur van het KNMI. Hij refereerde aan alle problemen deze zomer in bekende vakantielanden, droogte, natuurbranden en overstromingen. geen incident maar iets waar we steeds vaker rekening mee moeten houden. Hij gaf een inkijkje in de modellen en gaf aan de noodzaak van et nu ingrijpen omdat we eigenlijk al erg laat zijn.
Ook Rogier van der Sande kwam in zijn pleidooi uit op de maatregelen die we als waterschappen kunnen en moeten nemen, dat vergt innovatie inzet en vooral ook extra gelden, anders gaat het de waterschappen niet lukken om een goed waterbeheerssysteem te hebben, klimaat adaptatie in de steden en dorpen een plek te geven en samen de maatregelen te nemen om de gevolgen van de klimaatverandering de baas te blijven.
Ook Sandor Gaastra bevestigde de beelden van de andere sprekers en de noodzaak om met alle overheden de schouders te zetten onder het aanpakken van alle zaken die nodig zijn om de klimaatverandering te remmen en te werken aan een goede veilige leefomgeving.

Leuk en erg interessant was de bijdrage van de uitkomsten van het futurelab, de jongeren die een week lang bij elkaar gezeten hebben en ideeën en suggesties meegaven aan de waterschappen hoe zaken aangepakt kunnen worden, innovaties waar de waterschappen ook al stappen zetten zo bleek uit de voorbeelden van de vier Brabantse waterschappen. maar zeker ook hun oproep om niet stil te staan, maar vooral door te pakken is goed gehoord.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring