Navigatie overslaan

Fractie en ondersteuners Water natuurlijk op Werkbezoek Markdal zuid

Zondag 3 september hebben met fractie Water Natuurlijk Brabantse Delta, enkele ondersteunende leden en een raadslid van D66 Alphen-Chaam een werkbezoek gebracht aan het Markdal zuid en aardbeiplant kwekerij Frank van Alphen te Galder. Een leerzame middag.

Werkbezoek aan Markdal Zuid en kwekerij Van Alphen

Zondagmiddag 3 september hebben we als fractie en ondersteuners van Water Natuurlijk Brabantse Delta samen met marie Louise Aarts raadslid D66 Alphen-Chaam een werkbezoek gebracht aan het Markdal zuid en aan kwekerij Frank van Alphen te Galder.

Joop van Riet heeft ons samen met Karin van den Berg bijgepraat over de ontwikkelingen in het zuidelijk deel van het Markdal. Ook hier wordt de de Mark meer meanderend naar voorbeeld van de oorspronkelijk loop terug gebracht, wordt extra aandacht besteed aan nieuwe natuurontwikkeling en de mogelijkheden van extensieve recreatie in vorm van voet/fietspaden.
Aandachtspunten voor AB (najaar): Voldoende stroomsnelheid irt KRW, overstromingsfrequentie ca 1/jaar, ontbrekende besluitvorming wandel/fietspad westoever (waterschapsbosje). De meandering wordt naast de hoogwatergeul aangelegd zodat zowel vasthouden van water als afvoer goed mogelijk zijn. Samenwerking tussen de verschillende overheden is hier ook van belang (Provincie, gemeente Alphen-Chaam en waterschap) Joop heeft ons op een paar plaatsen laten zien wat er gebeurt en wat dat betekent voor natuur/biodiversiteit en recreatie. Na afloop heeft hij met een presentatie en kaarten nog eens laten zien welke uitdagingen er nog liggen.

Naast het Markdal hebben we ook een bezoek gebracht aan aardbeiplant kwekerij Frank van Alphen. Hier heeft Frank ons laten zien en meegenomen in de ontwikkeling van een geheel gesloten watersysteem om de planten te beregenen en tevens opvang regenwater, zodat er geen water met eventuele meststoffen etc. in bodem of aangrenzende Mark verdwijnt. Hier is een mooi voorbeeld dat niet alleen in kassen, maar ook in de openlucht een gesloten systeem mogelijk is. Met een mooi en innovatief zuiveringssysteem wordt water opgevangen, gereinigd en weer klaar gemaakt voor beregening van de stekken en planten, overtollig water en nieuw regenwater wordt direct weer opgevangen gefilterd en voor hergebruik opgeslagen. Een trotse kweker heeft ons laten zien dat samen we de landbouw op een goede wijze mogelijk is, zonder vervuiling van bodem en oppervlakte water en hoe in plaats van oppompen, opvang en hergebruik van (regen)water mee helpt aan een goed beheersbaar watersysteem. Dit helpt ons bij het halen van KRW doelen.
tevens is Frank bezig langs de kleine beek die deels door zijn bedrijfsgrond loopt een economische rand aan te leggen. Hier gaan natuur en een goed bedrijf hand in hand.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring