Navigatie overslaan

Behaalde successen in 2019 - 2023

Samen met onze coalitiepartners en andere partners hebben we de afgelopen periode veel gerealiseerd. Zo is door een integrale aanpak van de waterkwaliteit het weer mogelijk om te zwemmen in plassen zoals de Kralingse Plas, de Surfplas in Krimpen aan de Lek en de Bleiswijkse Zoom. Daarnaast vinden wij projecten zoals de herinrichting van het plein van Diergaarde Blijdorp met wateropvang en de klimaatbestendige schoolpleinen van Capelse en Rotterdamse scholen mooie voorbeelden van klimaatadaptatie. Bij de wijk Westergouwe heeft het waterschap een duidelijke inbreng gehad: water is een leidend principe geweest bij de aanleg. Zo zorgt de extra waterkering voor droge voeten.

Ecologisch beheer met gefaseerd maaien en hooilandbeheer op diverse wegbermen zorgt voor meer biodiversiteit en geeft bloemrijke dijken: een mooi gezicht én goed voor flora en fauna. De leefomgeving van vissen is verbeterd door het vispasseerbaar maken van gemalen. Het waterschap heeft zich dit jaar aangesloten bij Prachtlint Krimpenerwaard en zich daarmee uitgesproken om zich zichtbaar in te zetten voor de biodiversiteit in de Krimpenerwaard. We hebben goed gezorgd voor ons erfgoed: de Haastrechtse molen en de Prinsenmolen zijn gerestaureerd en binnenkort ook de Eendrachtsmolen en het Zevenhuizer Verlaat.

Op de RWZI Kralingseveer wordt biogas opgewekt uit het afval van alle zuiveringen van het waterschap. In 2023 wordt “Themista” in gebruik genomen, dit is een innovatieve manier om nog meer energie te winnen uit het zuiveringsslib. En door plaatsing van zonnepanelen op onze locaties, innovatie op energiewinning uit slib en natuurlijk de windmolen bij de Van Brienenoordbrug zijn we op weg naar een klimaatneutraal bedrijf in 2030.

We zijn trots op deze en andere successen van de afgelopen vier jaar. We zien ook dat nog veel werk te doen is voordat we ons doel, een Nederland met schoon en gezond water, waar inwoners veilig kunnen wonen, bereikt hebben. Stem daarom 15 maart Water Natuurlijk!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring