Navigatie overslaan

Omdat je voor NATUUR kiest!

Water Natuurlijk gaat uit van het natuurlijk bodem-water systeem. Daarmee kunnen we extreme neerslag opvangen, droogte voorkomen, soortenrijkdom vergroten en waterkwaliteit verbeteren.

 • We integreren waterbeheer in doorontwikkeling van de steden.
 • We ondersteunen lokale initiatieven die ten goede komen van de waterkwaliteit en biodiversiteit.
 • Wij bevorderen een toekomstbestendige landbouw met gesloten kringlopen en in balans met de natuur.
 • We werken aan integrale oplossingen voor het veenweidegebied.
 • We passen nieuwe inzichten over transitie van ons voedselproductiesysteem toe.
 • We pakken regie bij het verondiepen van plassen.
 • We zorgen voor schone rivieren en plassen.
 • We behouden het cultuurlandschap.
 • We pakken onze rol in de ruimtelijke ordening al vanaf het vormgeven van omgevingsvisies en bij de start van gebiedsontwikkelingen.
 • We combineren veiligheid met natuur.
 • We stellen vanaf de verkenningsfase in een gebiedsproces bij waterveiligheidsprojecten met de partners gezamenlijke doelen op waarbij naast veiligheid ook natuur en ruimtelijke kwaliteit weer een doel worden.
 • We bieden cofinanciering aan indien bij waterveiligheidsprojecten door de omgeving kansen worden benoemd die bijdragen aan (andere) doelen van het waterschap.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring