Navigatie overslaan

Omdat je voor KLIMAAT kiest!

Water Natuurlijk zorgt voor natuurlijke waterveiligheid met bloemrijke dijken zodat bloemen, kruiden en insecten alle ruimte krijgen. Daarnaast zet Water Natuurlijk in op 100% lokale duurzame energieopwekking en gebruik. Niet alleen voor het waterschap maar onze hele maatschappij.

 • We kiezen bij dijkverbetering voor integrale en natuurlijke oplossingen.
 • We betrekken bewoners en ondernemers bij de aanpak van dijkversterking.
 • We zetten in op bloemrijke, robuuste dijken.
 • We nemen actief deel aan Integraal Rivier Management om zo samen te werken aan een duurzaam en toekomstgericht rivierengebied.
 • We zetten in op een herstelprogramma voor minder steile oevers.
 • We bevorderen een goed functionerend watersysteem met groen en natuur in de stad.
 • We stimuleren maatregelen voor het sparen en vasthouden van water in de stad.
 • We ondersteunen lokale initiatieven die ten goede komen van de waterkwaliteit en biodiversiteit.
 • We benutten alle kansen voor productie van aquathermie, zon- en windenergie.
 • We zetten in op productie van hoogwaardige bouwstoffen en energie uit rioolwater.
 • We gaan uitstoot broeikasgas en bodemdaling in veenweidegebieden tegen door het waterpeil te verhogen.
 • We verkleinen de voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering van het waterschap (oa catering met biologische en streekeigen producten).

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring