Navigatie overslaan

Watercafé over duurzaam waterbeheer: in gesprek over klimaatadaptatie en waterkwaliteit

Op 2 maart 2023 organiseerde Water Natuurlijk Rivierenland een watercafé in de Thiemeloods te Nijmegen. Het thema is waterbeheer, want goed waterbeheer is essentieel voor de toekomst van onze regio. Het klimaat verandert namelijk. En de kwaliteit van ons water is hard aan verbetering toe.

Klimaatadaptatie

Cilia Daemen, wethouder van de gemeente Nijmegen, geeft een presentatie over wat de gemeente Nijmegen, samen met buurgemeenten en het waterschap, doet aan klimaatadaptatie. Welke maatregelen neemt de gemeente tegen hittestress, wateroverlast én droogte? Kunnen we daarmee onze regio klimaatbestendig houden? Cilia Daemen gaat ook in op wat je zelf kan doen aan klimaatadaptatie. Met het afkoppelen van waterpijpen kan overbelasting van het riool worden voorkomen. Met de operatie Steenbreek worden burgers geholpen om hun tuinen te ontstenen. Zo kan water in de bodem worden opgenomen.

Waterkwaliteit

Leon van Kouwen is docent-onderzoeker en vertelt over het belang van een goede waterkwaliteit. De waterkwaliteit in Rivierenland is slecht, en voldoet niet aan de normen. Leon gaat in gesprek met de zaal over wat we onder waterkwaliteit verstaan, en het belang van waterkwaliteit voor onze ecosystemen. Leon maakt zich zorgen, kunnen we nog wel voorkomen dat waterkwaliteit straks ons nieuwe stikstofprobleem wordt? Ook als burger kan je bijdragen aan waterkwaliteit. Spoel bijvoorbeeld geen medicijnresten of giftig afval door het toilet.

In gesprek

De sprekers gingen met de zaal in gesprek over de vraag hoe goed waterbeheer kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De rol van het waterschap hierbij, en hoe kan jij als burger een bijdrage kan leveren.

Cilia Daemen is wethouder voor GroenLinks in Nijmegen. Klimaatadaptatie en stadsvergroening valt binnen haar takenpakket.

Leon van Kouwen is docent aan de HAS green academy en onderzoeker aan de UvA bij het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics. Hij onderzoekt de aanpak van bedreigingen van de ecologische waterkwaliteit van beeksystemen zodat overheden en natuurbeschermers maatregelen kunnen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

Cilia Daemen, wethouder Groen Links Nijmegen
Leon van Kouwen, docent en onderzoeker

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring