Navigatie overslaan

Minister wil giflozingen legaliseren

Al jaren protesteren bewoners van de Drechtsteden en de Alblasserwaard tegen de illegale giflozingen van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Al jarenlang zijn er illegale lozingen van PFOA (C8) en GenX rechtstreeks op de rivier of C8 illegaal via de rioolwaterzuivering. C8 is een kankerverwekkende stof, die op de Europese lijst staat van zeer zorgwekkende stoffen. Sinds 2012 mag Chemours deze stof niet meer gebruiken.

De vele incidenten waren telkens aanleiding voor meer
onderzoek en toezicht. Vergunningen zijn aangescherpt en er is veel onderzoek gedaan in de Dordtse regio naar mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid. Ook drinkwaterbedrijf Oasen heeft Chemours voor de rechter gedaagd in verband met de langere-termijn-effecten voor
de drinkwaterwinning.

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft onlangs op voordracht van Nederland besloten om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) te geven. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten
veroorzaken en niet afbreken in het milieu.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan om snel een einde te maken aan deze giflozingen. Terwijl het bedrijf in de Verenigde Staten een lozingsverbod kent, wil de minister het chemiebedrijf in ons land vergunning geven om jaarlijks maximaal vijf kilo GenX-stoffen en twee kilo PFOA te lozen op het oppervlaktewater en de rivier de Nieuwe Merwede. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Op deze manier wil Van Nieuwenhuizen met een vergunning de geconstateerde, maar niet vergunde, directe lozingen op het oppervlaktewater van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen.

De minister wijst erop dat de lozing van GenX en PFOA de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen. Daardoor zijn er volgens haar geen risico’s voor het drinkwater.

Voor de lozing op het oppervlaktewater is de minister verantwoordelijk. Voor overige vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat de provincie Zuid-Holland. Daarin schiet Zuid-Holland nog steeds ernstig tekort. De provincie geeft bedrijven zoals Chemours veel te veel ruimte om ongestraft door te gaan. Eerder en effectiever ingrijpen is zeer noodzakelijk voor volksgezondheid en milieu.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring