Navigatie overslaan

Signaal kiezer opnieuw genegeerd

Water Natuurlijk is wederom teleurgesteld dat er, na het terugtreden van de PvdA, een coalitie wordt voorgesteld waarbinnen de partijen opkomend voor de belangen van de natuur en een eerlijke verdeling van de lasten worden uitgesloten.

Het voorstel dat nu op tafel ligt is een coalitie van BBB (5 zetels), VVD (4 zetels), CDA (2 zetels), Geborgd Agrarisch (2 zetels), Geborgd Natuurterreinen (2 zetels) met gedoogsteun van JA21 (1 zetel). Deze coalitie met gedoogsteun doet geenszins recht aan de stem van de kiezer. Want naast het boerenbelang hebben de kiezers ook overtuigend gekozen voor het belang van de natuur en een eerlijke lastenverdeling.

Het is altijd zoeken naar een optimum van het tegemoetkomen aan signalen van de kiezer, voldoende draagkracht, efficiënt bestuur en herkenbaarheid. Maar deze combinatie doet geen recht aan een brede vertegenwoordiging in het midden vanuit de Verenigde Vergadering. Van een stabiele meerderheid passend bij de verkiezingsuitslag is dan ook geen sprake. Het signaal van vele kiezers wordt genegeerd. Draagvlak en herkenbaarheid worden in de voorgestelde coalitie tot een minimum gereduceerd. De geborgde en dus niet door de kiezer gekozen zetels van natuur zijn niet meer dan een poging de onevenwichtigheid van de coalitie te maskeren.

De samenstelling van de voorgestelde coalitie betekent dat de verbinding met de natuur niets anders dan een loze kreet is geworden.

Water Natuurlijk zet zich graag in voor een coalitie waarin natuur en landbouw evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Maar zij zal de belangen van de natuur, duurzaamheid, circulariteit, eerlijke lastenverdeling en recreatie ook vanuit de oppositie blijven behartigen en onderstrepen.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring