Navigatie overslaan

Natuur krijgt geen zetel in het dagelijks bestuur bij Rijnland

Water Natuurlijk is teleurgesteld dat informateur Jan Swaag voor het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland adviseert een coalitie te vormen met slechts één winnaar van de Verkiezingen (BBB) en daarnaast drie partijen die in kiezersaantallen hebben verloren (VVD, PvdA en CDA), aangevuld met de twee geborgde agrarische zetels. Hiermee vrezen wij voor het ondersneeuwen van het natuurbelang in het waterschap.

Sita Dewkalie, fractievoorzitter van Water Natuurlijk: “Ik betreur het dat in het advies over de samenstelling van een nieuw te vormen coalitie het natuurbelang in het dagelijks bestuur waterschap ontbreekt. Vooral ook omdat Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij, zich in de afgelopen jaren als een stabiele coalitiepartner heeft laten zien met oog voor alle belangen. Mijn wens zou zijn dat juist het agrarisch belang en het natuurbelang elkaar in het benodigde nieuwe beleid beter zouden weten te vinden. Dat vind ik met dit advies een gemiste kans. Onbegrijpelijk ook, omdat de BBB zelf zegt deze verbinding met de natuur te willen zoeken.”

De voorstelde coalitie van BBB (5 zetels), VVD (4 zetels), PvdA (4 zetels), CDA (2 zetels) en Geborgd Agrarisch (2 zetels) doet geen recht aan de kiezer, die naast het boerenbelang ook overtuigend heeft gekozen voor het natuurbelang. Dewkalie: “Het is een verkeerd signaal dat uitgerekend Water Natuurlijk als partij die in én kiezersaantallen én zetels heeft gewonnen, wordt uitgesloten".

Water Natuurlijk blijft zich constructief opstellen en blijft beschikbaar voor een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag, mocht de voorgestelde coalitie niet te formeren zijn. Wij zullen het conceptbestuursakkoord dat de voorgestelde coalitie gaat opstellen, beoordelen met ons verkiezingsprogramma als leidraad, vooral met de inzet om voor ons belangrijke punten daarin alsnog een plaats te geven. We zullen de kiezer vol verve in de komende bestuursperiode gaan vertegenwoordigen teneinde de belangen van natuur, duurzaamheid en circulariteit te behartigen.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring