Navigatie overslaan

Op bezoek bij het huis van de vis(ser) met De Rietvoorn

Waterschapspartijen Water Natuurlijk en Vrienden van de Berkel van waterschap Rijn en IJssel op de Oude IJssel met de Doetinchemse hengelsportvereniging De Rietvoorn.

‘Kijk, dit is de plek waar we botsen met het waterschap,’ zegt Willem Swater, secretaris van hengelsportvereniging De Rietvoorn. Vandaag schuiven waterschapspartijen Water Natuurlijk en Vrienden van de Berkel van waterschap Rijn en IJssel in de boot bij de Doetinchemse hengelsportvereniging De Rietvoorn. Verdeeld over vier bootjes varen een bonte mix van bestuurders, ambassadeurs en leden koersvast over de Oude IJssel. Het doel is om van elkaar te leren.

We turen naar de oever, waar Willem zonet naar wees, en hij licht toe wat er wringt: ‘Het waterschap wenst natuurvriendelijke oevers. Zo’n oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel planten. Dat maakt het een belangrijke plek voor vissen, vogels en amfibieën. Alleen, daar wordt vergeten een plek te creëren voor vissers. De visstekken komen in het geding. Als reactie maken mensen zelf met een spatel een plek. Dat moet je niet willen.’
Het is een goed voorbeeld waarin het waterschap en de hengelsportvereniging kunnen optrekken, want iedereen wint bij een gezamenlijke visie en inrichting waarin recreatie en ecologie elkaar versterken. Gelukkig wordt die goede partnerschap vandaag vooral zichtbaar. Zo streven beiden partijen naar een zo goed mogelijke omstandigheden voor de vis, vol rietkragen en visbossen. Beiden zetten zich in via educatie, wetenschap, voor waterbewustzijn en genieten. Bijvoorbeeld via lessen aan schooljongeren, door vissers te zenderen, onder andere via citizen science en door bewoners op en langs het water te betrekken en verenigen.

Antoinet Looman, heemraad van Water Natuurlijk Rijn en IJssel, wijst ons vervolgens op een plek die prachtig toont waar ons werk samenkomt. We zijn een stuk stroomopwaarts vanaf Doetinchem gevaren en ze wijst ons op de zuivering van het waterschap die volop draait en waar ook op dit moment biogas wordt gehaald, op de sluis (waar toevallig momenteel waterschappers onderhoud aan plegen) en op de vistrap die is aangelegd om zo vrije migratie van vissen te bevorderen.
Vandaag wordt duidelijk hoe waardevol het is om verschillende perspectieven op het water om ons heen uit te wisselen én onze inspanningen daarvoor. Met lichte zeebenen stappen we uit de boot, golvend van enthousiasme om ons gezamenlijk verder in te zetten voor het huis van de vis.

Water Natuurlijk maakt graag met je kennis!

Elk seizoen bezoekt Water Natuurlijk waterschap Rijn en IJssel een partij die zich inzet voor het water. Dit kan bijvoorbeeld een landgoedeigenaar zijn die een overstap maakt of wilt maken naar natuurlijke bevloeiing van de weilanden of een recreatieondernemer die water wil vasthouden. Via rondleidingen en cafés leren we elkaar kennen en krijgen we inzicht in onze gedeelde belangen. Ben of ken jij een partner? Neem dan contact op via wnwrij@gmail.com. Kom jij graag langs bij een georganiseerde bijeenkomst? Hou dan de agenda-pagina in de gaten: waternatuurlijk.nl/rijn-en-ijssel/agenda.

Agenda

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring