Navigatie overslaan

Water&Natuur levert eerste bijdrages na reces

Het reces is voorbij en de fractie van Water&Natuur HHNK is in de eerste commissievergaderingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weer aan de slag gegaan.

In de commissie Bestuur, Middelen & Waterketen (BMW) is met name gesproken over zaken die betrekking hebben op het waterschap zelf. De instelling van een rekenkamer en auditcommissie is in deze commissie voorbereid, waarbij onze fractie vragen heeft gesteld over rolverwarring wanneer rekenkamer door de auditcommissie wordt geselecteerd.
De commissie Water & Infrastructuur had een flink aantal onderwerpen op de agenda, waaronder de verlenging van het subsidieprogramma 'Samenwerken aan Bodem en Water', waar het landbouwportaal onderdeel van is. Water&Natuur vindt het belangrijk dat resultaten van het subsidieprogramma zichtbaar en meetbaar zijn en ziet dit niet terug in een eerdere evaluatie. Daarnaast zijn we van mening dat de middelen niet enkel ten goede mogen komen van agrariërs.

In de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur ( AB CHI) op 20 september worden besluiten genomen over de stukken uit bovenstaande commissies. Wil je de vergaderingen terugzien? Dat kan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring