Navigatie overslaan

Technische vragen artikel ecoregeling

Water&Natuur stelt technische vragen n.a.v. het onderzoek van Follow the Money over waterschappen die agrariërs helpen om meer Europese subsidie te verkrijgen.

In dit artikel heeft onze fractie kunnen lezen dat ons waterschap sloten/paden/weggetjes, waar HHNK eigenaar van is, langs de percelen van agrariërs mee laat rekenen om aan de vier procent niet productieve grond te komen.

Als agrariërs aanspraak willen maken op vergroening subsidies (ecoregeling) kan dat als ze vier procent van hun grond gebruiken voor landschapselementen, dit zijn sloten en heggen. Wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Onze fractie kent de regeling vanuit HHNK niet dat agrariërs gebruik mogen maken van eigendommen (sloten/weggetjes)van het waterschap om aan die vier procent te komen, en stelt dan ook de volgende vragen:

  1. Klopt het dat HHNK agrariërs op de bovenstaande wijze (niet zijnde een vorm van beheer of mede onderhoud) gebruik laat maken van de sloten/paden/weggetjes van het waterschap waardoor zij gebruik kunnen maken van de vier procent regeling?
  2. Wanneer heeft het CHI hiertoe het besluit genomen? Kunnen wij dit besluit van u ontvangen?
  3. Is het beschikbaar stellen van deze overheidbezittingen niet strijdig met de geest van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid? Volgens de Europese Commissie mag namelijk enkel gebruik gemaakt worden van de regeling als de landschapselementen ter beschikking van de agrariër zelf staan/zijn.
  4. Het doel van deze subsidieregeling is om agrariërs tegemoet te komen in het verkrijgen van minder inkomsten en daarvoor ontwikkeling van biodiversiteit terug te ontvangen. Hoe onderzoekt u (of een andere instantie) of de agrariër daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van biodiversiteit en waterkwaliteit?
  5. Kunt u aangeven hoeveel agrariërs op bovenstaande wijze hiervan gebruik maken?
  6. Kunt u aangeven om hoeveel subsidie het in totaal gaat?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring