Navigatie overslaan

Water en Natuur vraagt aandacht voor Kaderrichtlijn Water

Het College van Hoogingelanden (CHI, Algemeen Bestuur van HHNK) stelde tijdens de vergadering van 15 november 2023 onder andere de begroting van 2024 en het meerjarenperspectief vast. De fractie Water en Natuur vindt dat het hoogheemraadschap Europese regelgeving en richtlijnen serieus moet nemen en vraagt om een proactieve houding van het Dagelijks Bestuur.

Water en Natuur maakt zich grote zorgen over het vooruitschuiven van de verantwoordelijkheden die het hoogheemraadschap heeft. De Kaderrichtlijn Water is helder: het hoogheemraadschap heeft een inspanningsverplichting en moet dus kunnen aantonen dat er voldoende is gedaan om de wateren gezonder te maken. Met de Partij voor de Dieren heeft onze fractie een motie ingediend om de Kaderrichtlijn Water een prominentere plek te geven in de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur.

Tijdens de besprekingen van de begroting 2024 en het meerjarenperspectief wordt voor Water en Natuur zichtbaar dat er meer aandacht moet komen voor de komende generaties. Dit zorgt voor een langetermijnvisie die nodig is om te verduurzamen en natuurherstel te bespoedigen. Door de introductie van een generatietoets kan worden gecontroleerd of plannen en projecten aan de verwachtingen kunnen voldoen. Daarom vindt de fractie Water en Natuur het belangrijk dat kinderen en jongeren intensiever worden betrokken bij het werk van het hoogheemraadschap en zal hier in de komende tijd voorstellen voor doen.

Kijk de gehele vergadering, inclusief inbrengen van Water en Natuur, hier terug.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring