Navigatie overslaan

Waarom is de Kaderrichtlijn Water zo belangrijk?

Water en Natuur vindt dat de Kaderrichtlijn Water snel moet worden nageleefd en dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) alles moet doen om de doelen te halen. Maar waarom is deze richtlijn zo belangrijk?

In het werkgebied van HHNK stromen allerlei soorten wateren, zoals rivieren en plassen en is het IJsselmeer onze zoetwaterbuffer. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit hiervan gezond is, vanwege de volksgezondheid en het leven in deze wateren. In Europees verband zijn afspraken gemaakt op biologisch gebied en zijn er normen voor chemische stoffen. Al sinds 2009 mag de kwaliteit niet verslechteren en in 2027 moeten deze wateren voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water.

Voor het waterschap en de provincie als toezichthouder betekent dit dat er maatregelen moeten worden genomen die per gebied kunnen verschillen. In het werkgebied van HHNK is gebleken dat vrijwel alle 51 waterlichamen niet voldoen, dus overheden en bedrijven moeten samenwerken om het water schoon te krijgen. Het hoogheemraadschap heeft verschillende taken, zoals adviseren en monitoren, die ervoor kunnen zorgen dat de juiste maatregelen (bijvoorbeeld door de provincie) worden genomen. Maar ook moet het hoogheemraadschap zelf maatregelen nemen.

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor de Kaderrichtlijn Water gekomen. Zo heeft Johan Vollenbroek, MOB, onlangs vragen gesteld om de handhaving op de richtlijn toe te passen. Ook is gevraagd vergunningen te actualiseren en wil MOB inzicht in alle maatregelen, dmv een WOO-verzoek.

Daarom vindt de fractie Water en Natuur dat het hoogheemraadschap een proactieve rol moet aannemen en dat zo veel mogelijk moet worden gedaan om aan de doelen van de richtlijn te voldoen, zodat de waterkwaliteit sterk verbetert. De fractie kreeg het voor elkaar De Drieban aan te merken als pilotgebied voor een gebiedsproces. Hierdoor kan samenwerking ontstaan die bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit. Helaas ziet de fractie nog niet dat het waterschap hier actief mee aan de slag is gegaan.

Lees hier meer over de Kaderrichtlijn Water. Wil je meer weten over onze inzet? Volg de site en socials of neem contact op met de fractie.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring