Navigatie overslaan

Verwater je tuin

Water Natuurlijk vindt dat het verwateren van tuinen prioriteit moet hebben. In stedelijke ontwerpen zien we dat water een prominente plek krijgt bij de inrichting en herinrichting van stedelijk gebied en dat is terecht. Beleving in en om het water geeft waterpret en recreatieve mogelijkheden. We willen allemaal wel een bootje aan onze achtertuin of een veranda om over het water uit te kijken. Maar het helpt ook bij de opvang van water, geeft verkoeling in de zomer en zorgt voor meer biodiversiteit in de leefomgeving.

Gevarieerd waterleven

Maar het valt Water Natuurlijk op dat bewoners zo snel mogelijk kaarsrechte houten beschoeiingen aanleggen. En vlonders als verlengstuk van de tuin. Ook in nieuwbouwwijken zien we de schuttingen niet alleen als afscheiding van de tuin, maar ook als afscheiding van het water. Doordat deze houten beschoeiingen loodrecht op het oppervlakte water staan, is er minder kans op gevarieerd waterleven. En dat moeten we niet willen.

Bewustwording
Omdat het waterschap ook over het stedelijk water gaat, zij moet toezien op het onderhoud van de baggerwerkzaamheden, de kades en randen moet onderhouden én streng moet toezien op de waterkwaliteit, ziet Water Natuurlijk een kans voor het waterschap om bewoners bewust te maken om hun tuin water- en groenrijk in te richten.

Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek helpt inwoners tuinen te vergroenen. Tegel eruit – plant erin! Het NK tegelwippen is door de stichting bedacht. De consulenten van Steenbreek helpen inwoners bij deze opgave. Hoe mooi zou het zijn om bewoners ook te helpen bij het ontwerpen van hun watertuin? Water Natuurlijk ziet naast het kampioenschap tegelwippen een nieuw kampioenschap ontstaan: Verwater uw tuin!

Water Natuurlijk feliciteert Stichting Steenbreek met hun sympathieke werkwijze om meer inwoners te helpen hun tuinen te vergroenen als antwoord op de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. Wat zou het geweldig zijn als de stichting de verwaterrol ook op zich zou kunnen nemen. Door bewustwording en ondersteuning te bieden kunnen inwoners hun tuinen groener én blauwer in gaan richten. Water Natuurlijk HHNK denkt graag mee met Stichting Steenbreek hoe deze taak overgenomen kan worden van de waterschappen.

Reactie Roel van Dijk - directeur van Stichting Steenbreek; Prachtig! Mooi dat Steenbreek zich zo aan Water Natuurlijk en haar netwerk kan presenteren.

Trouw donderdag 2 februari 2023
Trouw donderdag 2 februari 2023

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring