Navigatie overslaan

Natuurpartijen bundelen krachten in HHNK

Water Natuurlijk & Geborgd Natuurterreinen vormen één fractie

Op 23 maart 2023 hebben de fracties van Water Natuurlijk en Geborgd Natuurterreinen bekendgemaakt dat zij de komende vier bestuursjaren als één fractie gaan samenwerken. Water Natuurlijk en Geborgd Natuurterreinen willen op deze manier de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van natuur, landbouw en waterkwaliteit verder gaan oppakken. Door de handen ineen te slaan wordt het belang van natuur beter vertegenwoordigd. In een versnipperd politiek landschap is het goed dat via deze samenvoeging er een logische en constructieve groene gesprekspartner is voor andere partijen.

‘’Deze samensmelting zien wij als logische stap. We bundelen onze krachten waardoor we nog beter kunnen streven naar schoner water en het verbeteren van de natuurkwaliteit.’’zegt Saskia Borgers de lijsttrekker en huidige bestuurder van Water Natuurlijk. Het samenvoegen van de fracties is intern al langer besproken. De intensieve samenwerking tussen beide partijen in de afgelopen bestuursperiode heeft hieraan bijgedragen.

Nu Water Natuurlijk/Natuurterreinen in het algemeen bestuur één partij gaat vormen, is het logisch dat zij ook gezamenlijk onderhandelen over eventuele coalitiedeelname.
“Onze inzet zal een brede coalitie zijn waarin vanuit verschillende belangen constructief wordt gewerkt aan toekomstbestendig waterbeleid.’’ aldus Franke Hoekstra.

De steeds complexere ruimtelijke vraagstukken maken dat bestuurlijke keuzes nog meer onder een vergrootglas komen te liggen. Goede oplossingen vallen of staan met een breed draagvlak. Onze inzet is om hier, vanuit het natuurperspectief, aan bij te dragen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring