Navigatie overslaan

'Natte Scheten, Vollenbroek': Column Franke Hoekstra

Elke vergadering van het Algemeen Bestuur van het HHNK heeft de fractie Water Natuurlijk een motie of amendement ingediend met als doel de Kaderrichtlijn Water steviger op de agenda te zetten. Dat begon bij het coalitieakkoord.

Ik neem u mee…. Er waren acht speerpunten benoemd in het coalitieakkoord, maar de coalitie geleid door BBB vond het niet nodig de Kaderrichtlijn als een van de speerpunten van beleid op te nemen. Een oproep daartoe (motie WN) door een negende speerpunt toe te voegen in de vorm van de KRW is niet overgenomen door het bestuur. Daarmee neemt HHNK een unieke positie in daar dit in alle andere waterschappen wel een speerpunt is.

Begrijpelijk, want in 2027, toevallig de einddatum van het huidige bestuur, moeten de doelen zijn behaald of moet het Waterschap in ieder geval kunnen overleggen dat er een maximale inspanning is geleverd. Bovenstaand voorbeeld over de polder de Drieban biedt vooralsnog weinig hoop.

Alle daaropvolgende maanden hebben de moties van Water Natuurlijk het niet gehaald. In oktober pleitte de fractie er voor om een KRW-toets op te nemen bij alle peilbesluiten die we nemen. Dus…..daar waar we zelf over gaan, even wegen wat betekent het voor de waterkwaliteit. Hoe moeilijk is dat? Voor het Algemeen Bestuur bleek het een brug te ver. De motie haalde het niet.

In de novembervergadering hebben we min of meer dezelfde motie ingediend met als penvoerder de Partij voor de Dieren. Unaniem aangenomen!

Dat heeft bij ons wel de wenkbrauwen doen fronsen. Onze eerdere moties zijn allemaal afgewezen en als natte scheten naar de prullenbak afgevoerd. Terwijl een zelfde motie ingediend door de Partij voor de Dieren het wel haalt. Daar kunnen twee redenen aan ten grondslag liggen.

De eerste is dat ze onze wijze van oppositievoeren niet heel erg waarderen. We zijn stevig op de inhoud, warm op de relatie. Maar als je te stevig op de inhoud bent…..breng je straalkachel maar mee!

De tweede reden kan zijn dat de club van Johan Vollenbroek een WOO-verzoek (wet open overheid) heeft ingediend op hoe wij bij HHNK omgaan met de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Het Dagelijks Bestuur voelt de hete adem. Als je de KRW niet eens tot speerpunt benoemd, in die geest ook handelt (zie de Drieban) en vervolgens als bestuur keer op keer moties daartoe afwijst dan sta je er bij Johan en zijn geestverwanten er niet best op.

Het zou zeer wel kunnen dat we middels het WOO-verzoek, eindelijk het breekijzer in beeld hebben opdat het bestuur zijn verantwoordelijkheid pakt.

Interessante vraag vervolgens: zullen ze de afgewezen moties in het Algemeen Bestuur ook in het WOO-pakketje documenten hebben gestoken. Dat zoeken we nog even voor u uit.

Saskia Toch!

Onze innemende, gastvrije en charmante ….en zo kan ik er nog wel wat superlatieven bij bedenken…… Saskia gaat onze HHNK-fractie verlaten.

Haar carrière is jarenlang opwaarts gegaan, van Den Haag, naar Noord-Holland -Haarlem en Purmerend- als Hoogheemraad in Heerhugowaard, met een eigen bureau in Groningen…….maar nu zakt ze af.

Saskia gaat namelijk naar Waterschap Limburg in Roermond.

Ze wordt daar Dijkgraaf. Haar tongval verraadt het niet, maar Saskia is een Limburgse van huis uit. Het is dus een klein beetje thuiskomen, Aangezien ze het grootste deel van haar leven het zonder het Limburgse land heeft moeten stellen. Maar het is vooral een nieuwe uitdaging. Met waterveiligheid en kwaliteit hoog op haar lijstje, met veel aandacht voor de Limburgers en nieuwsgierigheid van alles wat er speelt.

Saskia, we wensen je alle succes en geluk in je nieuwe functie ……en wat zullen we je missen. Als aanjager, altijd op de inhoud maar met charme en een zeer scherp oog wie je nodig hebt om van A naar B te komen. Ook al was je geen fractievoorzitter…..de fractie wist wel beter 😉.

Jouw inbreng aan kennis en ervaring juist binnen ons waterschap is onvervangbaar, maar we zullen een poging doen dat te evenaren. Bedankt voor alles.

Met het vertrek van Saskia naar Limburg komt er een plek vrij in het Algemeen Bestuur. Niek Heijne is de eerstvolgende op de lijst en Niek heeft aangegeven deze grote schoenen te willen vullen.

Tot zover het nieuws vanuit HHNK

Franke Hoekstra

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring