Navigatie overslaan

De Bermuda Drieban

In de laatste vergadering van 2022, nu een jaar geleden, heeft de fractie Water Natuurlijk gevraagd om een gebiedsproces te starten in de Drieban, een polder gelegen in de gemeente Drechterland. De motie daartoe werd aangenomen. De waterkwaliteit is daar zwaar onder de norm waardoor biologische telers het oppervlakte water niet kunnen gebruiken anders krijgen ze het biologische keurmerk niet. Het water is zo vervuild meet gewasbeschermingsmiddelen en fosfaten dat het waterschap de biologische telers adviseren om waterbassins aan te leggen dan het oppervlakte water te gebruiken. De omgekeerde wereld volgens de HHNK-fractie van Water Natuurlijk.

Het gebiedsproces schijnt inmiddels te zijn opgestart. Daar weet niemand wat van in de Drieban maar zo meldt de concernrapportage van HHNK. In de rapportage valt te lezen dat de LTO daarbij de kartrekker is. Dat bevreemd de fractie. Hoe kan de LTO degene zijn die hierin de gebiedsregisseur is, een mooi staaltje van de slager keurt zijn eigen vlees.

De fractie heeft in het najaar tot drie keer toe vragen gesteld over de ontstane situatie. De vragen moesten herhaling op herhaling worden gesteld en in herinnering worden geroepen uiteindelijk is een deel beantwoord. Tot op heden weet de fractie nog steeds niet waarom HHNK het gebiedsproces niet trekt.

Tevens vraagt onze fractie zich af waarom HHNK niet gewoonweg handhaving toepast. Diverse metingen van de afgelopen periodes hebben laten zien dat de normen worden overschreden. Gelet op de metingen is de fractie van mening dat er steviger op ingegrepen moet worden en wil voorkomen dat ‘een gebiedsproces’ mogelijk leidt tot onwenselijk uitstel van noodzakelijke ingrepen.

Het uitblijven van de antwoorden, het laat beantwoorden van technische vragen heeft bij ons intern de polder de benaming Bermuda Drieban opgeleverd. Zoekgeraakte vragen, veel onduidelijkheid op een dossier waar in onze ogen te lankmoedig wordt gehandeld door het bevoegd gezag.

De Kader Richtlijn Water doelen die in 2027 dienen te zijn behaald zijn bepaald niet in beeld, met negatieve gevolgen voor agrariërs die wél het goede voorbeeld willen geven. Trek die kar van het gebiedsproces HHNK! Heemraad trek de laarzen aan en geef richting aan het behalen van doelstellingen van de KRW voor dit gebied. Zoals de vorige portefeuillehouder heeft toegezegd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring