Navigatie overslaan

Meer transparantie in waterschapsbestuur vereist

Op 12 april 2023 hebben de onderhandelende partijen een verslag uitgebracht met een concept collegeprogramma. De fracties van Water&Natuur, Partij voor de Dieren, CDA en BVNL zijn teleurgesteld in het gelopen proces en eisen meer openbaarheid. De partijen vinden het een kwalijke zaak dat er geen duidingsdebat is geweest waarna algemeen bestuursleden hun inwoners konden informeren over de verkiezingsuitslag en input konden meegeven aan de onderhandelaars. Ze zijn daarnaast teleurgesteld aangezien hen is voorgehouden gezamenlijk aan een collegeakkoord te werken, wat niet het geval is.

De fracties van Water & Natuur, Partij voor de Dieren, CDA en BVNL hebben kennisgenomen van de uitkomsten van de onderhandelingen. Er werd hun een collegeprogramma en een nieuw Dagelijks Bestuur voorgelegd.

De partijen is iets anders voorgeschoteld op 23 maart tijdens het lijsttrekkersoverleg dan nu gepresenteerd. Fracties zouden worden betrokken bij een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma. Ze kunnen zich niet vinden in het gelopen proces en de ontbrekende transparantie. De fracties zijn van mening dat er werk aan de winkel is op het gebied van transparantie in het waterschapsbestuur. Op dat vlak hebben de onderhandelende fracties een valse start gemaakt.

Om deze reden hebben de fracties op 13 april de voorzitter van het College van Hoofdingelanden gevraagd een extra bestuursvergadering uit te schrijven. Ze verwachten dat hier binnen nu en een week gehoor aan wordt gegeven. In deze extra bestuursvergadering willen de fracties enerzijds weten welke opdracht dhr. Romeyn heeft gekregen in het verkenningsproces en anderzijds waarom er niet is gekozen voor een zo breed mogelijk collegeprogramma.

De extra bestuursvergadering geldt volgens de fracties ook als belangrijk aspect in het proces tot meer transparantie binnen het waterschapsbestuur. In de media is een aantal keer aandacht geweest voor het feit dat een open bestuurscultuur niet vanzelfsprekend is in een groot deel van de waterschappen. Dit beeld willen de fracties omkeren en trachten maximale transparantie, zeker in relevante processen zoals deze onderhandelingen.Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring