Navigatie overslaan

Appeltjes voor de dorst

Water Natuurlijk deelt de komende week appeltjes voor de dorst uit.

De biologische appeltjes zijn met gezond water geteeld. In Noord Holland is dat schier onmogelijk. Want het oppervlakte water is vervuild door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Water Natuurlijk is de enig echt groene partij in het waterschap die zich daar druk over maakt.

Water Natuurlijk HHNK wil een aanvalsplan voor de komende vijf jaar. Een stappenplan hoe er geen gif meer in ons oppervlakte water komt zodat we veilig en gezond kunnen recreëren, vissen in schoon water zwemmen en het water gebruikt kan worden voor irrigatie van de biologische teelt. Het appeltje voor de dorst is het signaal dat het actieplan vandaag moet starten.

Geen geaarzel meer. Voor 2027 moet het plan ervoor zorgen dat minimaal 20 van de 51 waterlichamen de kwaliteit goed hebben gekregen. De Europese Unie kijkt hier op toe en heeft tegen het kabinet gezegd dat ze dit voor 2027 gerealiseerd moeten hebben, anders volgt een aanwijzing en dan zullen we verder van huis zijn. Dan staat Nland onder curatele. Dat is ook de reden dat minister Adema het waterschap hollands noorderkwartier aangewezen heeft als verontreinigd gebied.

Op dit moment is er nog maar één waterlichaam gezond en goed en dat is in het Park van Luna, de Stad van de Zon. Door heel veel baggeren, maaien en afvoeren heeft dit uiteindelijk een goed resultaat opgeleverd. Dat is ook nodig in alle andere wateren. Oplossingen zijn natuurvriendelijke oevers inrichten, het waterpeil omhoog, sloten graven, het water niet meer rondpompen, gebiedseigen water vasthouden en handhaven op het gebruik van bufferzones die met ingang van 1 maart zijn ingegaan en controleren op het niet meer gebruiken van verboden gif.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring