Navigatie overslaan

Zetelwinst voor Water Natuurlijk Fryslân

Groene waterschapspartij stijgt naar 4 zetels en verstevigt tweede plek

Zetelwinst voor Water Natuurlijk Fryslân

Groene waterschapspartij stijgt naar 4 zetels en verstevigt tweede plek

‘Een duidelijke boodschap van de kiezer’, stelt een blije lijsttrekker Monique Plantinga. ‘Wij feliciteren BBB met hun fraaie uitslag. De winst van BBB en de winst van Water Natuurlijk Fryslân laten zien dat de kiezer zowel Landbouw als Natuur belangrijk vindt. Dit duidelijke signaal is voor ons een oproep om de grote wateropgaven in gezamenlijkheid aan te pakken. Vanuit een waterschapsbestuur met goed oog voor alle belangen, van landbouw, natuur, burgers en bedrijven.’

De einduitslag volgt op een lange en spannende teldag. Plantinga: ‘In de loop van de dag zagen we uitslagen binnenkomen. Met voor Water Natuurlijk Fryslân daarin vrijwel elke keer mooie cijfers. Bijna 53.000 mensen hebben zich uitgesproken voor een groenere stem in het waterschap. We zijn de kiezer zeer dankbaar voor dit vertrouwen.’

Water Natuurlijk Fryslân staat voor een voortvarende aanpak vanuit een brede samenwerking. Plantinga: ‘De natuur, de landbouw en de mensen kunnen niet langer wachten. We moeten ons voorbereiden op zeespiegelstijging, drogere perioden en hoosbuien. Onze natuur lijdt onder droogte en teruglopende biodiversiteit. Steeds meer boeren worstelen met droogte en verzilting. Een groeiend aantal huiseigenaren zit in de stress door funderingsschade veroorzaakt door verdrogende veenweiden. Steeds meer Friezen maken zich zorgen over watervervuiling door medicijnresten, microplastics, bestrijdingsmiddelen en chemicaliën van gas- en zoutwinning.

Laten we deze grote opgaven voortvarend en in gezamenlijkheid oppakken. We moeten uit de hokjes.’

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring