Navigatie overslaan

Monique Plantinga: ‘Vasthouden, dat kostbare water!’

Lees meer

‘Zonnigste aprilmaand ooit gemeten’
‘Droogte nekt weidevogels, vogelbond vraagt om plasdras’
‘Veel buitenbrandjes bij toenemende droogte in natuur’
‘Droge periode speelt boeren (weer) parten’
‘Na extreem natte winter lijkt natuur nu al weer gortdroog’
‘Zomer 2020 wordt opnieuw heet en droog’

Zomaar een paar koppen uit het nieuws van de afgelopen weken.

Wie de grafieken van het KNMI bekijkt, ziet dat het neerslagtekort dit voorjaar bijzonder hoog is, zelfs extremer dan in andere droge lentes. Er is een reëel risico dat 2020 de boeken ingaat als het derde zeer droge jaar op rij.

Dit ondanks een zeer natte februarimaand, waarin zelfs het Woudagemaal enkele malen werd aangezet om overtollig water af te voeren. Water waar we nu weer behoefte aan hebben.

Het grillige gezicht van klimaatverandering laat zich hier zien: we krijgen steeds meer te maken met extremen, zoals stortbuien en langdurige droogte

De droogte vraagt om maatregelen voor de kortere termijn. Het is belangrijk dat water dat nog valt in de komende maanden maximaal wordt vastgehouden. Voor de langere termijn noodt klimaatverandering om structureel ander waterbeheer. Beheer waarin opvangen, bufferen en hergebruiken van water een grotere rol krijgt. Waarbij natuur wordt benut als kans om water vast te houden, om C02 op te slaan, om hittestress te verminderen. Waar de landbouw nog meer inzet op vergroting van sponswerking. Waar we het gesprek opnieuw aangaan over ontwatering. Recent kaartte dijkgraaf Luzette Kroon in een interview met de Leeuwarder Courant al aan dat de landbouw er aan zal moeten wennen dat functionele drooglegging en het u-vraagt-wij-leveren bij de watervraag ter discussie kan komen te staan. “Je moet onderzoeken of je peil-volgt-functie soms niet beter kunt omdraaien.” Belangrijk, vindt de Fractie van Water Natuurlijk Fryslân. Goed dat dit wordt benoemd.

Het is hoogste tijd om de handschoen voor een lange termijn strategie op te pakken.

Water in natte tijden vasthouden voor drogere periodes moet een nieuw normaal worden. Vasthouden, dat kostbare water!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring