Navigatie overslaan

Begroting 2023

Op 16 november heeft het Algemeen Bestuur van HDSR de Begroting 2023 ‘Koers houden in roerige tijden’ vastgesteld. Deze begroting is de 4e en laatste van deze bestuursperiode, 15 maart 2023 zijn er verkiezingen.

Waterschapswerk relevanter dan ooit

Martin Jansen, fractievoorzitter van Water Natuurlijk HDSR zei tijdens de behandeling van de Begroting 2023: "in de afgelopen periode zijn mede dankzij de inspanningen van Water Natuurlijk strategische lijnen uitgezet en verankerd in het Water Beheer Programma (WBP) ‘Stroomopwaarts’.

De begroting 2023 houdt ondanks inflatie en grondstoftekorten vast aan de ambities uit dit WBP, daar is de fractie Water Natuurlijk trots op. Dat is ook noodzakelijk. Want hoewel er vele onzekerheden in onze omgeving zijn., is er één zekerheid: de wateropgaven hebben niets aan urgentie ingeboet. Integendeel. Het waterschapswerk is relevanter dan ooit."

Het uitganspunt om water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, de (her)inrichting van Nederland, is recent door het Rijk vastgelegd. Bij de uitwerking spelen de waterschappen naast de provincies een belangrijke rol. Zo kunnen we ook in de toekomst in onze dicht bevolkte delta met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. Water Natuurlijk staat daarbij voor schoon, voldoende en gezond water. We willen de waterkwaliteit op orde brengen, water en de bodem een sturende rol geven in ruimtelijke planning zodat we weerbaar(der) worden voor klimaatveranderingen. De biodiversiteit in stad en platteland dient hersteld te worden.

Inbreng AB begroting 2023

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring