Navigatie overslaan

Waar staan we voor

Wij hopen natuurlijk dat je op Water Natuurlijk gaat stemmen. Maar wat zeggen onafhankelijke organisaties over ons programma?

Stém Water Natuurlijk als je vindt dat:

Groen

√ het waterschap meer kan doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken

√ meer ruimte voor water en groen in stad en dorp goed is voor mens, plant en dier

Gezond

√ iedereen moet meewerken aan schoon en voldoende water

√ plastics, medicijnen, hormonen en landbouwgif niet in water thuishoren

Genieten

√ onze kinderen nu en altijd kunnen genieten van water en natuur

√ recreatie in, op en langs water goed is voor ons welzijn

Gezamenlijk

√ het waterschap samen met burger en boer de biodiversiteit kan vergroten

√ we de kosten van schoon, voldoende en veilig water samen en eerlijk willen betalen

Water Natuurlijk is dé partij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. We maken ons sterk voor schoon, gezond, veilig en betaalbaar water voor iedereen. We staan voor klimaatbestendige steden en dorpen.

Landelijk is Water Natuurlijk de grootste partij. We zijn opgericht door Natuurmonumenten, Provinciale Milieufederaties en Sportvisserij Nederland. GroenLinks, D66 en PvdA ondersteunen onze groene stem.

Bezoek waternatuurlijk.nl/vechtstromenen maak kennis met onze kandidaten en hun talenten, netwerken, bestuurlijke ervaring en kennis op gebied van natuur, educatie, duurzaam waterbeheer, kringlooplandbouw, waterzuivering en openbaar bestuur. ​

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring