Navigatie overslaan

Schriftelijke vragen n.a.v. nieuwe fabriek NX Filtration in Hengelo

U heeft het vast in het nieuws gelezen: het bedrijf NX Filtration heeft toestemming gekregen om een fabriek voor zuiveringstechnologieën te realiseren in Hengelo. Dit nieuws was aanleiding voor Anieke Kranenburg om namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen in te dienen.

Maar eerst wat meer informatie over deze nieuwe fabriek van NX Filtration. Deze fabriek maakt duurzame membranen die worden ingezet om o.a. microverontreinigingen en microplastics te verwijderen uit water. Voor het productieproces is alleen veel water nodig. NX Filtration in Hengelo heeft van de provincie Overijssel toestemming gekregen om jaarlijks 700.000 kuub water uit de bodem en uit het Twentekanaal te pompen. Er wordt rekening gehouden met een daling van de grondwaterstand tot maximaal een meter na vijf jaar. Het niet meer bruikbare proceswater van dit bedrijf wordt via een eigen leiding afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Vechtstromen.

Water Natuurlijk is benieuwd hoe het Waterschap betrokken is geweest bij de vergunningaanvraag van dit bedrijf en of het waterschap voldoende in positie is gebracht door medeoverheden. Verder vragen wij ons af of het Dagelijks Bestuur zich zorgen maakt over de daling van de grondwaterstand van max. een meter na vijf jaar. Hoe zorgt het waterschap ervoor dat deze grondwateronttrekkingen in Hengelo geen negatieve gevolgen hebben voor het leven op, in en rondom (kleine) beken, voornamelijk in tijden van droogte? De onttrekkingen kunnen ook gevolgen voor het waterpeil van het Twentekanaal in tijden van droogte. Wij zijn benieuwd of meer water moet worden aangevoerd om het Twentekanaal op peil te houden als gevolg van de onttrekkingen van dit bedrijf, maar ook wie deze eventuele kosten moet betalen. De laatste set vragen gaan over de impact van de proceswater lozingen van dit bedrijf op onze rioolwaterzuivering. Wij zijn benieuwd naar risico’s, maar ook zeker naar potentiële kansen. Welke mogelijkheden zijn er om vanuit de rioolwaterzuivering proceswater aan te leveren voor dit bedrijf zodat ze minder (grond)water hoeven te onttrekken? Het bedrijf ontwikkelt technologieën om microverontreiniging uit het water te halen. Een belangrijke opgave voor het waterschap. Hoe werkt het waterschap samen met het bedrijf en welke kansen zijn er voor deze samenwerking nu deze nieuwe fabriek in ons waterschap wordt gebouwd?

Begin juni wordt de beantwoording verwacht van de ingediende schriftelijke vragen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring