Navigatie overslaan

Nieuw belastingstelsel waterschappen

Op 24 april jongstleden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel voor waterschappen aangenomen. In het nieuwe belastingstelsel wordt meer gekeken naar gebiedskenmerken in plaats van waarde, als basis voor het toedelen van welk deel van de belastingen door inwoners, bedrijven, woningeigenaren, landbouw en natuur betaald moet gaan worden.

Vanuit Water Natuurlijk heeft Wim de fracties van D66 en de PvdA/GL ondersteunt in de behandeling van het wetsvoorstel. Hij deed dit vanuit zijn rol als voorzitter van de landelijke werkgroep waterschapsfinanciën & belastingen van Water Natuurlijk.

D66 had twee amendementen ingediend om de positie van huiseigenaren en ingezetenen te versterken. Beide amendementen hebben het niet gehaald. Dat is heel jammer, want ze zouden hebben geholpen om de lasten eerlijk te verdelen en te zorgen dat bedrijven, boeren, woningeigenaren en inwoners ieder hun eerlijke deel betalen. Natuur zou wat ons betreft niet hoeven te betalen, maar dat voorstel heeft het eerder al niet gehaald.

Voor meer informatie over de wet zie dit artikel van de Unie van Waterschappen of deze video.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat het voorstel voor het einde van het jaar zal worden vastgesteld en van kracht zal worden. Dit betekent dat per 1 januari 2026 dan het nieuwe belastingstelsel in zal kunnen gaan.

Op voorstel van Water Natuurlijk wordt er binnen het Algemeen Bestuur een aparte werkgroep gevormd om de invoering van het nieuwe belastingstelsel te begeleiden. En daar dieper over met het Dagelijks Bestuur en de betrokken ambtenaren van gedachten te wisselen. Zodat het Algemeen Bestuur goed voorbereid straks belangrijke besluiten kan nemen. Wim zal namens onze fractie deelnemen aan deze werkgroep.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring