Navigatie overslaan

Schoner afvalwater en meer biodiversiteit

Uit de commissievergaderingen van 9 september

Nieuwe Afvalwaterzuivering Haarlem: zuiniger en schoner

De vernieuwing van de afvalwaterzuivering (AWZI) Haarlem Waarderpolder is een van de grootste projecten die Rijnland gaat uitvoeren. In feite komt dit neer op nieuwbouw van de complete AWZI. Op de agenda van 9 september stond een voorstel van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) voor aanbesteding en keuze van technologie. Die nieuwe technologieën maken het mogelijk om een AWZI te bouwen die veel energiezuiniger is, minder ruimte gebruikt en schoner water (effluent) loost op het oppervlaktewater.

Water Natuurlijk steunt de portefeuillehouder in het streven om de meest energiezuinige AWZI te realiseren die het schoonste effluent (zo dicht mogelijk tegen drinkwaterkwaliteit) oplevert. Die kwaliteit van het effluent zou wat Water Natuurlijk betreft nog meer nadruk kunnen krijgen, maar de strakke (europese) aanbestedingsregels maken dat moeilijk. Een zo schoon mogelijk effluent wordt steeds belangrijker, omdat het mede vanwege de droogte nodig is water in het gebied te houden en te hergebruiken. De discussie in de VV toont aan dat er brede belangstelling is voor dit onderwerp.

Pleidooi voor actie voor biodiversiteit

Biodiversiteit krijgt de laatste tijd meer en meer aandacht. En dat is terecht, want duidelijk is dat de soortenrijkdom schrikbarend snel afneemt. Hoopgevend is dat er ook quick wins zijn. Dat bleek uit de presentatie op 9 september voor de commissies van Rijnland van prof. dr. Koos Biesmeijer, directeur van Naturalis. Hij gaf – op basis van de jarenlang vergaarde gegevens van Rijnland – een interessant beeld van de biodiversiteit in ons gebied. Rijnland kan, mede door de betrokkenheid en inzichten van haar medewerkers, belangrijke bijdragen leveren aan biodiversiteit.

Het gaat bijvoorbeeld om het maaibeleid. Is het wel zo nodig om elke maand of 2 maanden te maaien. Als er niet of minder gemaaid wordt blijkt de biodiversiteit behoorlijk toe te nemen. Dat betekent ook dat er minder kosten gemaakt worden voor maaien, terwijl de biodiversiteit toeneemt. Dat zijn interessante bewegingen die het verdienen om nagevolgd te worden. Daarom heeft Water Natuurlijk in de commissievergadering heeft WN aangedrongen op actie parallel aan onderzoek en inventarisatie. De pareltjes van Rijnland, de individuele betrokkenheid van medewerkers leiden tot kostenbesparing en versnelling van de bescherming en uitbreiding van biodiversiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring