Navigatie overslaan

Kandidaten van ons dagelijks bestuur bekend

We zijn blij hierbij te kunnen melden dat de kandidaten voor het nieuwe Dagelijkse Bestuur van Wetterskip Fryslân bekend zijn. Twee van de vijf kandidaten worden afgevaardigd namens de fracties Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur: Monique Plantinga en Remco van Maurik.

Kandidaten van ons dagelijks bestuur bekend

We zijn blij hierbij te kunnen melden dat de kandidaten voor het nieuwe Dagelijkse Bestuur van Wetterskip Fryslân bekend zijn. Twee van de vijf kandidaten worden afgevaardigd namens de fracties Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur: Monique Plantinga en Remco van Maurik.

Monique Plantinga was lijsttrekker van Water Natuurlijk Fryslân bij de afgelopen waterschapsverkiezingen, is momenteel en was in de vorige bestuursperiode lid van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en werkzaam als programmamanager duurzame landbouw bij de Friese Milieu Federatie en directeur van het PlatformCO2Neutraal. Eerder was zij actief in het bedrijfsleven. Haar beoogde portefeuille bevat o.a. waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), biodiversiteit en duurzaamheid.

Plantinga: 'Water is belangrijk voor natuur, landbouw, burgers en bedrijven. Water verbindt ons allemaal. Ik ben zeer gemotiveerd om vanuit de overeenkomsten in plaats vanuit de verschillen door te pakken op de grote wateropgaven, zoals verbetering van de waterkwaliteit.’

Remco van Maurik is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuilles financiën, waterzuivering en stedelijk waterbeheer. Van Maurik is momenteel gemeentesecretaris van de gemeente Weststellingwerf. Hij was van 2007 tot 2019 lid van de Staten van Fryslân namens de PvdA. Eerder was hij wethouder in Hoogvliet (Rt).

Van Maurik: 'Water en Bodem zijn leidend voor de toekomstige inrichting van ons Friese landschap. Om daar mede richting aan te mogen geven is een mooie taak. Dat kan alleen samen met inwoners, gebruikers, en eigenaren. Het is eervol om hier vanuit een brede coalitie een bijdrage aan te mogen leveren.'

De 5 kandidaten worden in een openbare vergadering van het algemeen bestuur van dinsdagavond 23 mei voorgedragen waarna over de benoemingen gestemd wordt.

Klik HIER voor het Persbericht van Wetterskip Fryslân

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring