Navigatie overslaan

Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gekozen.

Een Algemeen Bestuur is te vergelijken met een gemeenteraad bij een gemeente, het zijn jullie volksvertegenwoordigers. Hoe meer zetels Water Natuurlijk heeft in het Algemeen Bestuur , hoe meer we een stempel kunnen drukken op een toekomstbestendig waterbeheer in ons gebied. Bij de vorige verkiezingen in 2019 werden we de grootste partij bij HDSR. Dat maakte dat we een hoogheemraad konden leveren, die tevens loco-dijkgraaf is. Een hoogheemraad is te vergelijken met een wethouder, een dijkgraaf met een burgemeester. Onze hoogheemraad Els Otterman kon daardoor onze stempel drukken op een toekomstbestendig waterbeheerplan.

Water Natuurlijk onderscheidt zich door onze inzet voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk zoekt altijd naar een goede balans vinden tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar water. Tussen natuur en recreatie, tussen ecologie en economie, tussen functioneel en maatschappelijk verantwoord.

Water Natuurlijk wordt gesteund door diverse milieuorganisaties, D66 en GroenLinks.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring